Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 19. december 2017 kl. 1915-2200 (mødet sluttede 2230).

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (CS), formand

Michael Gramkow (MG)

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Bjarne Frandsen (BF) under pkt. 1

Afbud/fraværende

Henrik Abild, materielmester, næstformand

Steffen Lønvig, sekretær,

Agenda:

1. Klubmodul (KM)

KM hjemmeside overføres til vores nuværende domæne www.cykelmotionviborg.dk senest 14 JAN 18 inden opkrævning af kontingent via KM

Nuværende mail fastholdes CS undersøger om KM kan hoste den

BF sender en liste med login restanter efter jul til CS (pt har 84 medlemmer ikke en profil på den nye hjemmeside) så vi kun sender rykkere til restanterne

Aldersgrænse på 15 år i profil. CS undersøger

Medlemmer uden e-mail oprettes af webmaster med speciel e-mail adr. og opkræves manuelt

BF arkiverer data fra gammel hjemmeside indtil dataoverførsel er tilfredsstillende

BF har fået alle rettigheder ifm dataoverførsel

BF vil sende CMV logo i høj opløsning til CS.

Detaljer mht brug af KM hjemmeside aftales løbende. Dog skal minimum input gå via webmaster. Rettigheder fordeles til relevante medlemmer. Bestyrelse og turudvalgsleder har fået ”event” til at oprette events/begivenheder i kalenderen.

Forslag til nyt design blev præsenteret af CS

2. Økonomi og nye medlemmer

CMV’s nuværende regnskabsprogram forventes opsagt pr 31-12-2017

HP vil beregne den samlede udgift af renovering af klublokale inden generalforsamling

HP arbejder på et budget for 2018 og et overslag for 2019-2020 for at have likvide midler ifm ny klubdragt efter 3 år ultimo 2019/primo 2020

HP har allerede udarbejdet en kontoplan

3. Godkendelse og gennemgang af referat fra mødet 31 AUG, 3, 23 OKT og 13 NOV

udsættes til næste møde

4. Løbende projekter.

se herunder

5. Generalforsamling primo februar 2018

Udsættes til næste møde

6. Pølser v. PhD til sponsorløb

Ja tak. Køreudvalget koordinerer med PhD. I de varme måneder MAJ, JUN, AUG

7. 3 klubbetalte lokale løb i 2018, MG arrangerer og opretter event m. tilmelding

· MTB løb i Hald Ege

· Alhedeløbet i Frederiks normalt Kristi Himmelsfartsdag (10 MAJ 2018)

· Hønehøjløbet i Løgstrup

8. Bestyrelsens beføjelser og personlige ansvar på baggrund af støtte til VTA.

CS gav en redegørelse, ingen bemærkninger

9. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

10. Dato for næste møde: 15 JAN 2018 kl 1900 og 30 JAN 2018 kl 1915

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand og referent

Løbende projekter:
a. Portrætbilleder på hjemmesiden, Michael

fortsætter i samarbejde med den nye webmaster

b. CMV strategi, Carsten og Steffen

behandles på næste møde inkl forslag til nyt formål i vedtægterne

c. Nyhedsbreve på hjemmesiden, Carsten

alle nyhedsbreve fra 2017 er lagt på ny hjemmeside på en noget besværlig måde. Forenkling undersøges

d. Renovering af klublokale, Henrik

loftmonteret projektor og maling af gang mangler

e. Registrering af cykelstyrt, Carsten

forsøges på den nye hjemmeside

Evt.

a. Cykelmagasinet 2018

BF er spurgt til råds. Uklart om det kan gøres via den nye hjemmeside

b. Indgravering af resterende pokaler

HP fikser det

d. Fitness.dk aftale

Chr. Greve har lavet en aftale som er rundsendt til medlemmerne

f. Klubaften med flere aktiviteter

Anders Fransgaard er blevet spurgt om en sundhedsorientering af CS. MG spørger om YourBody kan give en orientering.

g. TV på endevæggen. Foreløbig nej. Behovet skal dokumenteres inden CMV bruger ca. 10.000kr på fladskærm

h.Tilbud om samarbejde med de øvrige klubber om fitness test. MG undersøger om Kenneth kan noget tilsvarende; ellers tager vi mod tilbuddet.