Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 4. november 2019 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Mødet sluttede kl. 2100

 

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH), referent

Caj Stroland (CS)

Chr. Greve, sponsor- og tøjudvalg (under pkt. 1)

Benny Jacobsen , sponsor- og tøjudvalg (under pkt. 1)

 

Afbud

ingen

 

Agenda:

1. Klubdragt for 2020-2022

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. september 2019

3. Økonomi og nye medlemmer

4. Løbende projekter iht bilag.

5. Kommende aktiviteter

10/12 Julefrokost

16/12 Gløgg og æbleskiver

3/2/2020 Generalforsamling FEB 2020.
6. Evt. og rundt om bordet

7. Dato for næste møde (om ca 6 uger): fx mandag 6 JAN  2020

 

Evt.

a.Tilbud på cykelmagasinet: "Cykel-Motion Danmark" + klubaften
b. DCU årsmøde 3 NOV

c. Strategikonference vedr. rekruttering & fastholdelse 25 JAN & 16 MAR 2020 af Viborg Idrætsråd

 

Løbende projekter:
a. Registrering af cykelstyrt, Carsten

c. Klubmodul

c 1. Uddannelse af webmaster og kasserer

c 3. Kammeratskabspokal i klubmodul

 

1.       Gennemgang af salg af klubtøj og økonomi vedr. tøjsalg v/ Christian Greve og Benny Jacobsen.

Der indkøbes x antal sæt tøj af grundpakken til lager, der kan købes af klubbens medlemmer og nye medlemmer.

Klubbens reelle underskud på indkøb af klubtøj er 1289 kr. da sponsorindtægterne og egenbetalingen næsten dækker udgiften.

Genbestilling af klubtøj:
Der bliver mulighed for at bestille ca. 1 gang årligt, hvor Christian Greve sender et bestillingslink ud til klubbens medlemmer.

 

2.       Sponsorløb afvikles i sæson 2020 ved:

Handelsbanken (ny sponsor)

Sølvsten Biler (ny sponsor)

René Hermann malerfirmaet (ny sponsor)

Viborg autoservice

 

3.       Gennemgang af referat fra d. 23.9.2019

               Ingen kommentarer.

 

4.       Økonomi og nye medlemmer.

 Kassereren orienterer om at CMV bliver i Andelskassen, da Handelsbanken, den nye sponsor ikke ønsker at få CMV som kunde.

Der oprettes et 0 kontokort, til udlandsklubrejser for at gøre det nemmere at lægge penge ud ved større betalinger på klubrejser til udlandet.

Tilbud om abonnement på magasinet:

Cykel Motion Danmark til 79 kr.

Der oprettes mulighed for køb af abonnement gennem Klubmodul. (se tilmelding på klubmodul.)

Magasinet leveres til klubhuset.

Pt. Har CMV 177 medlemmer

Nye medlemmer:

1 nyt medlem siden sidste møde.

 

Kommende aktiviteter:

Julefrokost 10.12 kl.13 i klubhuset.

 

Gløgg og æbleskiver, Klubaften d. 16.12. Kl. 19

 

Generalforsamling d. 3.2.2020

Tilmelding via Klubmodul.

Se dagsorden på Klubmodul nu.

Der sendes invitation ud på mail 3 uger inden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt.

Tilbud på cykelmagasinet cykel motion Danmark + klubaften.