Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 30. oktober 2017 kl. 1900-2200.

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard, formand

Henrik Abild, materielmester, næstformand

Michael Gramkow

Steffen Lønvig, sekretær,

Hans Peter Leest, kasserer

Afbud

Ingen

Agenda:

1. Godkendelse og gennemgang af referat fra mødet 31 AUG, 3 og 23 OKT

Ok, referat fra ekstraordinært BM 23 OKT kommer senere.

2. Økonomi og nye medlemmer

Kassereren udfærdiger et 3 årligt budget for bl.a. at sikre likviditet ved køb af klubdragt hver 3. år. Sponsorindtægterne bruges til støtte af klubdragt; evt. via en særskilt konto for tilskud til klubdragt og sponsorindtægter. Afventer ny hjemmeside med indbygget regnskab.

3. Klubmodul

CMV satser på en ny hjemmeside vha Klubmodul. Pris 99kr/mdr; etablering ca. 12.000kr. Møde med producenten 13 NOV for nærmere detaljer. Carsten inviterer Bjarne.

4. Løbende projekter. Se herunder.

5. Generalforsamling primo februar 2018. 5 FEB 2018 kl. 1930

6. Tilskud til MTB løb Silkeborg 18 MAR 2018 (pt 13 deltagere)

Afslået med følgende begrundelse:

- CMV støtter årligt 3 løb i lokalområdet og Silkeborg er for langt væk

- Prisen er for høj.

CMV støtter 3 lokale motionsløb heraf et MTB, sandsynligvis i Hald Ege.

7. Indsendelse af løbsarrangement for DCU 2018. Støtter Viborg MTB løb 19 AUG 2018.

8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

8.1 Oprydning af gammelt tøj og sager. Tilbydes evt. klubmedlemmer.

8.2 Møde vedr. samarbejde mellem Viborg cykelklubber. Ole John og Michael deltager. Opfordring til samarbejde og koordination men ingen sammenlægning eller overbygning. Vores uformelle samarbejdsaftale (m. deltagelse i hinandens klubtræning) kan evt. formaliseres.

8.3 Saunagus er tilbudt CMV men afstår da det er udenfor CMV virke.

8.4 Viborg Naturpark undersøgelse overdrages til Viborg Trail mht MTB

9. Dato for næste møde:13 NOV kl 1900 vedr. Klubmodul

Løbende projekter:
a. Portrætbilleder på hjemmesiden, Michael. Afventer ny hjemmeside.

c. Nyhedsbreve på hjemmesiden. Afventer ny hjemmeside.

d. Renovering af klublokale, Henrik

PhD’erne maler gang og køkken

Chr. Greve sørger for belysning, stikkontakt og strøm til lofthængt projektor

Henrik sørger for tæppe i form af ”fliser” som skulle være slidstærke, smudsafvisende og nemme at reparere

e. CMV strategi, Carsten og Steffen.

Carsten fremsender seneste version til Steffen, som lægger det på nettet til redigering af BM

f. Registrering af cykelstyrt, Carsten Afventer ny hjemmeside.

g. Sporingschip til cykler, Henrik udgår

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand og referent