Referat af  bestyrelsesmøde , mandag den 9. november 2020 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet  sluttede 2120. Alle punkter blev behandlet.

 Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

Caj Stroland (CAS)

Afbud

ingen

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder (BM) 5 OKT 2020, ingen bem.

2. Økonomi og nye medlemmer: formue 79.922kr, gebyrer for alle transaktioner.  2 nye medlemmer, som CAS tilbyder en mentor til.

3. Kommende aktiviteter: julegløgg aflyses hvis forsamlingsloftet stadig er på 10 personer. Julefrokost uafklaret (ingen ansvarlig)

4. Generalforsamling 1 FEB 2021, udsættes, hvis forsamlingsforbuddet fortsætter, ”teams” er en dårlig mulighed, udvalg og bestyrelse fortsætter indtil generalforsamling

5. Evt. og bordet rundt

 

 

5.1 Tilskud. Bestyrelsen overvejer at målrette tilskud til aktiviteter og evt. stryge tilskud til udlandstur. Vi mangler arrangement aktive medlemmer. CAS kommer med forslag inden næste BM.

6. Dato for næste møde 14 DEC 2020 kl 1900

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:

a. Registrering af cykelstyrt, Carsten evt. via KM

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og aktioner

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

CAS kommer med oplæg og indkalder alle kaptajner og potentielle kaptajner til møde.

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP) intet nyt

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj) intet nyt

d. Klubtur 2022 kaptajnsudvalg kommer med forslag

 

Refereret af FM