Cykel Motion Viborg Nyhedsbrev 5/18 af 19 DEC 2018

1. 25 års jubilæum for CMV afholdes på dagen torsdag den 24. januar 2019 kl. 1630-1930 (velkomst af formanden kl. 1700) med reception. Her vil der blive serveret snacks og drikkevarer. Medlemmer, aftalepartnere, Viborg Kommune, sponsorer, Radio Viborg, TV-midt m.fl. inviteres. Alle medlemmer opfordres til at møde op gerne m. med familie/venner. Invitation via hjemmesiden følger. Her skal man blot oplyse antal deltagere af hensyn til kokken.

2. Renovering af køkken i klublokalet og lyddæmpning af mødelokalet er næsten færdig med stor hjælp af PhD’erne. Det indvies ifm jubilæum.

3. Ny hjemmeside v. Klubmodul (KM).

3.1 Leje af klublokale, cykelholdere, cykelkuffert, trailer og videoprojektor via hjemmesiden fungerer. Hvis man ønsker at leje mere end 30 dage frem i tiden skal man sætte en "slutdato" (som ellers er sat 30 dage frem i tiden) og tryk "søg".

3.2 Notifikation skal slås til hvis man ønsker nem adgang til nyhedsbreve, referater m.m. Det gøres på app’en under ”Rediger profil”Nederst på siden er et underpunkt ”Notifikationer”.

4. Generalforsamling afholdes mandag 4 FEB 2019 kl. 1930 indkaldes via hjemmesiden. Mød frisk op for at melde dig til bestyrelse/udvalg. Det er nødvendigt at alle bidrager med klubarbejdet jf. klubbens strategi på det område:

2.5 Flest mulig i klubben opfordres til at deltage som hjælpere ved klubbens cykelevents.

2.6 CMV har ikke et specielt ønske om mange medlemmer, men ønsker medlemmer, som er aktive mht. arrangementer og cykling.

samt mød op til hjælperaften i marts (endelig dato ikke fastsat endnu) så vi kan bibeholde vores høje aktivitetsniveau.

5. Medlemmer i CMV er 172

Ingen nye medlemmer siden 28 AUG 2018:

Udmeldt:

Alex

Gravesen

Frederik

Bøgelund

Henrik

Bruun Axelsen

6. Glædelig jul

Da dette bliver det sidste nyhedsbrev inden jul, så alle medlemmer m. familie ønskes en glædelig jul og godt nytår. Sørg for at holde jer i form over julen.


Vh

Carsten Simmelsgaard

Formand for CMV

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ps pr 27 DEC 2018
Der nu ryddet op i klublokalet og vi har sat diverse ting på udsalg
Slanger m. 32mm ventil 5kr
Strømper: 50kr
Ben/arme 50kr
etc
 
Kom til klubaften og se på varerne
Vh Carsten