Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 10. januar 2022 kl. 1900-2050 i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Caj Stroland (CAS)

Afbud

Hanne Mikkelsen (HM)

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2021. Tøjpakker . priser m.m. drøftes med tøjudvalget, når priser og sponsorer er på plads.

2. Kommende aktiviteter

31 JAN 2022 Generalforsamling

- HM sørger for mad

- FM sørger for briefing om CMV retningslinjer og kørestil

4. Økonomi og nye medlemmer. Klubmodul regnskab stemmer og vil blive brugt til revisor og generalforsamling. Dvs. at det ikke bliver overført til Excel. Ingen nye medlemmer.

5. Evt. og bordet rundt

CAS: loppemarked med gamle cykeldele ifm en klubaften

Sæsonstart 25-26 MAR

FM:De sidste to år har vi ikke afviklet klubmesterskaber, hvorfor vi ikke planlægger nogen i 2022, medmindre nogen aktivt melder sig som arrangør. I sted planlægges cykling med socialt samvær efter cykling og gril pølser i MAJ, JUN og AUG.

6. Dato for næste møde 7 MAR 2022. Klubaften flyttes fra 7 til 14 MAR.

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:

a. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og møde m. kaptajner 17 MAJ 2021

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

b. Klubmodul

-Ny klubdragt med billeder og priser på hjemmesiden (Harry og tøjudvalget)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)