Beslutnings referat Mandag d. 5. februar 2018 kl. 19.30-2100 til den ordinære generalforsamling i Cykel Motion Viborg’s klublokaler på Bøssemagervej 3, 8800 Viborg.

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent.
- Jann Ribergaard valgt.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden.
- Ingen kommentarer fra forsamlingen.
- Se billaget fra formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren.
- Budgettet er oprettet med henblik erhvervelse af klubtøj hver 3. år.
- Christian spurgte til forventet huslejestigning, da kommunen har varslet en 600% stigning i ejendomsskatten. Bestyrelsen har ikke hørt noget officielt endnu.
- Kenneth spurgte til der ikke var forventet udgift til 25 års jubilæum.
- Kommentar om vi skal huske sættepris på vores sponsorer.
- Se billaget regnskab.
- Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.

4.1 Vedtægternes para. 1 linje 2 ændres til: "Formålet med CMV er at have det sjovt på cykel, primært på racercykel. Fokus er på motion, oplevelser og socialt samvær." Foreslået af bestyrelsen
- Se billaget for strategien.
- Arne påpeger at vi kan miste vores tilskud, såfremt CMV ikke fremme motions cykling. Bestyrelsen følger op på om CMV mister deres tilskud.
-
Såfremt kommunen godkender det nye for formålet bliver ikke ændret. Vedtaget uden modsigelser.
- Preben påpeger at det største tilskud fra børn og unge.

4.2 Forslaget er: at der ikke til et arrangement kan ydes større tilskud pr medlem end 75 % af det der indbetales i kontingent pr medlem. Bortset fra kontingent fri medlemmer eller direkte sponsorater til et medlem. Foreslået af Arne Carstens.

Bestyrelsen vil komme med en policy vedr. tilskud

Arne Carstens bevæg grund er at der ikke skal gives mere i tilskud til ture end der betales i kontingentet.
- Claus foreslår at der bruges flere penge på socialt arrangementer
- Povl påpeger at der også er medlemmer der kun er medlem i kort tid for at få klubtøj.
- Kenneth påpeger at dem der er med på udlandstur er dem der ikke

- Jan mener det er svært at gennemskue hvor loftet skal ligge.

- Forslag om at bruge mere på klub tøj.

- Per støtter Arnes forslag.

- Claus støtter tanken om at man kan få sit kontingent retur over flere arrangementer.
- Mængden af deltagere til udlandstur er steget væsentligt.

- Bjarne kommentar der er en aftale om at klubben giver 10% i tilskud til udlandsturer indtil 2020.
- Forslag til at bestyrelsen eventuelt skal have frirum til at støtte arrangementer med mere end 75%.

For: 13 Imod: 27

Afvist.

5. Valg af bestyrelse.

På valg er:

Carsten Simmelsgaard, formand (villig til genvalg)
- Carsten er genvalgt som formand.

Michael Gramkow (ønsker ikke genvalg)

Claus Monberg & Caj Stroland er kandidat til en bestyrelsespost.

Claus Monberg & Caj Stroland er valgt.

6. Valg af suppleanter.

Nuværende er:

Anders Fransgaard

Per Mathiesen

Anders Fransgaard og Per Mathiesen er genvalgt til suppleanter

Bemærk at Steffen Lønvig trækker sig fra bestyrelsen efter generalforsamlingen.

7. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant

Nuværende revisorer:

Leif Aasten

Per Ulriksen

- Genvalgt

Nuværende revisorsuppleant: Finn Dahl Jensen

- Genvalgt

8. Eventuelt.

8.1 Bemanding af klubbens udvalg m.m. med nuværende sammensætning. Første person er kontaktperson til bestyrelsen for udvalget

8.1.1 Hærvejsløb: Jann Ribergaard, Carsten Simmelsgaard, ingen ændringer.

8.1.2 Kaptajn: Kenneth Christensen, Gitte Andersen, ingen ændringer.

8.1.3 Køre: Carsten Simmelsgaard, (en ekstra skal vælges) ingen ændringer.

8.1.4 MTB: Martin Kristensen (meldte sig efter GF også som medlem af VTA) og Michael Gramkow

8.1.5 Tur (ulige år til eksotiske steder): Knud-Erik Bornhardt ingen ændringer.

8.1.6 Tur (lige år til Gardasøen eller Mallorca): Chr. Greve, Bo Holm ingen ændringer.

8.1.7 Tøj: Christian Greve, Benny Jacobsen ingen ændringer.

8.1.8 Sponsor: Chr. Greve, Benny Jacobsen ingen ændringer.
- Forslag til at CMV afleverer noget til vores f.eks. en kurv til sponsorer.

8.1.9 Inspektør: Poul Glintborg, ingen ændringer.

8.1.10 hjemmeside: Carsten Simmelsgaard ingen ændringer.

Efter generalforsamlingen er der et lettere traktement.

- Spørgsmål til hvem der vedligeholder spor, der er en fast ansat. Dog er der en forventning om frivillig hjælp. Kommunen betaler 73% af udgifterne og VTA skal dække de sidste 27%.

- Forsalg om at nye medlemmer introduceres på facebook.

Forslag om en gave til Sponsorerne evt. ved juletid

Referent: Steffen Lønvig