CMV bestyrelsesmøde via Skype 22.02.2021 kl. 19.00, afsluttet kl. 1950

 

Referat af bestyrelsesmøde. Mødet afholdt virtuelt via Skype pga Corona.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

 

Afbud

Caj Stroland (CAS)

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 21 DEC 2021 (ingen bem.)

2. Generalforsamling 1 MAR 2021 (udsættes til 3 maj)

3. Kommende aktiviteter fastholdes indtil bestyrelsesmøde 22 mar

Hjælperaften 29 MAR

Introduktion af nye medlemmer 6 APR

Sæsonstart 9-10-11 APR

Klubaften 12 APR

Seniorkaffe 13 APR

Lang træningstur (ca.100km) m. frokost i det grønne planlagt af PH 1 maj

Generalforsamling 3 maj 2021

Klubaften 12 maj  aflyses

Seniorkaffe 13 maj

4. Evt. og bordet rundt

4. a Køreudvalg plan rundsendes til bestyrelsesmedlemmer til godkendelse, hvorefter det lægges på kalender i klubmodul

b. Enkeltstart hvor det gælder om at ramme sin tid (uden gps og ure) og ikke være hurtigst. Forslag af Poul G. Godkendt med håb om flere deltagere.

c. Træning m. corona. Bestyrelsen kan på nuværende tidspunkt kun anbefale at man cykler i faste grupper på max 5 personer indtil der kommer lempelser.

d. Klubstøttede motionsløb bliver som tidligere 3 løb i lokalområdet. Hvilke afventer corona.

6. Dato for næste møde 22 mar via Skype eller i klubben.

7. Løbende projekter iht bilag.(ikke drøftet)

 

Evt.

Løbende projekter:


a. Registrering af cykelstyrt, Carsten

 

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og aktioner

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

 

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP)


-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)