Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 25. oktober 2021 kl. 1900-2010

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Sponsor- og tøjudvalg v. Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen under pkt. 1

Afbud

Caj Stroland (CAS)

Hanne Mikkelsen (HM)

 

Agenda:

1. Forventningsafstemning vedr. ny klubdragt 1 JAN 2023

Direktiv: Kvalitet, grønt, indtægt fra sponsorer

Enige om: samme leverandør, langærmet trøje (isf. vest m. aftagelige ærmer), trafik-sikker refleks/skrigefarve

Afgående sponsorer: Handelsbanken, Viborg Rørteknik

Alle opfordres til at finde nye sponsorer, men kun en sponsor pr. erhverv

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 6 SEP 2021. Kaptajnsmøde bør afholdes i god tid inden generalforsamling 31 JAN 2022, hvor  ”CMV retningslinjer og kørestil” skal briefes.

3. Kommende aktiviteter

1 NOV orientering om miniferie m. ægtefæller

6 DEC Klubaften med. Æbleskiver og gløgg

14 DEC Julefrokost

31 JAN 2022 Generalforsamling

4. Økonomi og nye medlemmer 177.519kr + 1.950kr, uændret 172 medlemmer, ingen nye medlemmer, 77øre pr. mobilbetaling, som opkræves månedligt

5. Evt. og bordet rundt

Gravel ture om søndagen kl 0930 m. 8-9 deltagere annonceres på FB fortsætter som fast træning

6. Dato for næste møde: 10 JAN 2022

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:

 

a. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og møde m. kaptajner 17 MAJ 2021

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

b. Klubmodul

-Ny klubdragt m. priser og billeder skal på hjemmesiden(Harry og tøjudvalg)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)