Referat af CMV bestyrelsesmøde, mandag den 7. juni 2021 kl. 1900-2130

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand og referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

Caj Stroland (CAS)

Afbud ingen

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 26 APR 2021 (ingen bem.)

2. Retningslinjer og kørestil v. FM (endelig godkendelse ved møde med kaptajnerne)

3. Kommende aktiviteter

8 JUN Enkeltstart (med nye regler) afvikles som planlagt af Poul og Flemming Glintborg. 9 tilmeldte (aflyst pga af for få tilmeldte)

12 JUN Lang træningstur mangler kaptajn

15 JUN Sponsorløb ved VW Sølvsten, som ikke ønsker at gøre noget ud af det. Mangler ansvarlig. (FM spørger Arne en gang til)

19 JUN Sæsonstart2 starter 0900 med kaffe og rundstykker (v. CAS) afgang kl 1000, pølser kl.1300, Poul og Preben sørger for pølser.

26 JUN hjælpere til Hærvejsløb

10 AUG linjeløb (mangler hjælpere)

14 AUG Lang træningstur mangler kaptajn

17 AUG Sponsorløb v. Viborg Auto ansvarlig Jørgen Kaack (Jes Johansen hjælper)

Klubstøttede løb (evt Hønehøjløb, Skiveløbet) besluttes senere, ingen egenbetaling i 2021

4. Økonomi (justeret betalingssystem m. højere afgifter pr 1 OKT 2021, medlemmer mærker ingen ændringer) generelt god økonomi.

Nyt medlem: Aage Juul Andersen

5. Udlandstur v. Caj, Ole Mikkelsen, Ole Christiansen, HP og Jesper Baunsgaard, Chr Jørgensen tilbyder sig som kaptajn på A-holdet

Til Alcudia på Mallorca cykelhotel 23-30 APR, tilbud 4999kr m. halvpension 2 pr værelse min 20 deltagere, fly fra Billund, mulighed for leje af cykler ca. 1000kr -1500kr

Koner/ægtefæller opfordres til at deltage m. eller u. cykel. Ingen max. antal deltagere. Tilmeldelse pr. 1 AUG m. indskud på 500kr, som mistes ved framelding. Tilskud fra CMV bruges til transport til Billund. Briefes på generalforsamling.

5. Evt og bordet rundt

Formandens beretning godkendt med få bemærkninger

7. Dato for næste møde 9 AUG 2021

8. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:


a. Registrering af cykelstyrt, Carsten Poul Glintborg overtager

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og aktioner Retninglinjer og kørestil

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP)


-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)