CMV Policy for tilskud og brug af midler mm

1. Udlandstur

CMV arrangerer en udlandstur hvert år for klubbens medlemmer.

Turene skal henvende sig til både A, B og C ryttere.

Prisniveauet varieres, så der laves lavpris primært til Gardasøen/Mallorca; alternativt til mere eksotiske mål.

Der kan nedsættes 2 turudvalg til hhv. Gardasøen/Mallorca og eksotiske mål.

Turen placeres i foråret. Den valgte placering udmeldes i september året forinden på hjemmesiden.

Turene sponsoreres af klubben med 300kr ved minimum 10 deltagere. 

Ledige pladser kan tilbydes til ikke-medlemmer til fuld pris efter tilmeldingsdeadline efter følgende prioritet:

· CMV medlemmers cyklende ægtefælle/partner

· Medlemmer i øvrige cykelklubber

- Øvrige cykelmotionister

2. Klubdragt

CMV skifter klubdragt hver 3.år (nuværende: 2023-2025, næste gang: 2026-2028). CMV støtter principielt med indtægterne fra sponsorerne til indkøb af klubdragt. Nye medlemmer støttes med samme beløb, men her er der ikke krav om at indkøbe klubdragt i det sidste år af ”klubdragtperioden” og intet tilskud det sidste år.

3. Lang træningstur

Klubben yder 50kr pr deltager dog max. 1000kr. For lang tur hvor der køres ud og cykles hjem (eller omvendt) dog dobbelt (100kr/2000kr)

4. Kilometergodtgørelse

Kan ydes efter statens laveste takst (for 2024:2,19/km) efter godkendelse af bestyrelsen.

5. Kurser 

Refunderes hvis godkendt af bestyrelsen

6. Klubfest

Arrangeres årligt, normalt ved slutningen af sæsonen. Egen betaling 100kr.

7. Middag for ledelsen m.fl.

Arrangeres årligt for bestyrelse, udvalg m.fl., normalt ved begyndelsen af sæsonen. Egen betaling normalt 0kr.

8. Afgående bestyrelsesmedlemmer

Gavekurve

250,- kr. 2 års tjeneste som bestyrelsesmedlemmer
 500, - kr. for 4 års tjeneste eller mere
 

9. Tegningsret (hvem der på vegne af CMV kan indgå økonomiske aftaler). Økonomiske beføjelser (altid med bilag):

Kr. 0 kr. 1.000,- kan disponeres af kasserer eller formanden. 

kr. 1.000,- - kr. 10.000,-, kan kasserer og formanden tilsammen godkende. 

Over 10.000kr skal vedtages i bestyrelsen, og i videst muligt omfang være omfattet af budgettet.

10. Likvid kassebeholdning tilstræbes af være på min. 100.000kr. Såfremt et 3 års budget viser at kassebeholdningen på noget tidspunkt går under 100.000kr vil bestyrelsen justere budgettet herunder forhøje kontingentet.

Denne policy er besluttet på bestyrelsesmøde den 13. maj 2024