0 Samlet CMV klubmester efter stjerneløb(SL) og enkeltstart (ES)
NR Fornavn Efternavn SL ES Points Alder
1 Kenneth Christensen 100 95 195 53 år
2 Henrik Svane 90 100 190 56 år
3 Ole Pedersen 95 86 181 57 år
4 David Marston 88 88 176 49 år
5 Mogens Jensen 85 85 170 50 år
6 Jens peter Tinghøj 83 84 167 44 år
7 Kim Hørdum Hansen 80 82 162 52 år
8 Carsten Sundien Simmelsgaard 76 80 156 70 år
8 Preben Højgaard 75 81 156 56 år
10 Jan Johansen
90 90 57 år
11 Morten Poulsen
86 86 48 år
12 Palle Obel 84
84 44 år
13 Glen Pedersen
83 83 46 år
14 Henrik Abild Jensen 82
82 50 år
15 Hans Jørn Laursen 81
81 58 år
16 John Højgaard
79 79 54 år
17 Niels Jørgen Egelund
79 79 63 år
18 Jan Jensen
78 78 51 år
19 Mogens Andersen
78 78 49 år
20 Leif Kristensen Schnedler 77
77 48 år
21 Per Vagnby
77 77 52 år
22 Jann Ribergaard
76 76 61 år
23 Brian Krog Christensen
74 74 51 år
                                             Enkeltstart den 4. juni 2019
NR Fornavn Efternavn points tid Alder bem
1 Henrik Svane 100 46,13 56 år
2 Kenneth Christensen 95 46,28 53 år
3 Jan Johansen 90 47,32 57 år
4 David Marston 88 48,55 49 år
5 Ole Pedersen 86 49,46 57 år
6 Mogens Jensen 85 50,11 50 år
7 Jens peter Tinghøj 84 50,74 44 år
8 Glen Pedersen 83 51,53 46 år
9 Kim Hørdum Hansen 82 51,74 52 år
10 Preben Højgaard 81 52,73 56 år
11 Carsten Sundien Simmelsgaard 80 52,79 70 år
12 Niels Jørgen Egelund 79 53,08 63 år
13 Jan Jensen 78 53,33 51 år
14 Per Vagnby 77 54,23 52 år
15 Jann Ribergaard 76 56,19 61 år

Arne Carstens 0
52 år dnf
                                             Stjerneløb den 7. maj 2019
nr Fornavn Efternavn points tid Alder bem
1 Kenneth Christensen 100 44,13 53 år
2 Ole Pedersen 95 44,30 57 år
3 Henrik Svane 90 44,44 56 år
4 David Marston 88 45,01 49 år
5 Morten Poulsen 86 45,36 48 år
6 Mogens Jensen 85 46,13 50 år
7 Palle Obel 84 46,25 44 år
8 Jens peter Tinghøj 83 46,48 44 år
9 Henrik Abild Jensen 82 46,51 50 år
10 Hans Jørn Laursen 81
58 år ingen tid
11 Kim Hørdum Hansen 80
52 år ingen tid
12 John Højgaard 79
54 år ingen tid
13 Mogens Andersen 78 49,12 49 år
14 Leif Kristensen Schnedler 77
48 år ingen tid
15 Carsten Sundien Simmelsgaard 76 50,02 70 år
16 Preben Højgaard 75 52,10 56 år
17 Brian Krog Christensen 74
51 år ingen tid
20 Jan Johansen 0
57 år dnf
20 Malcolm Booker 0
52 år dnf
20 Malene Hjorth Andersen 0
55 år dnf