Holdinddeling
I klubben vil der som udgangspunkt være 3 hold på niveau A, B og C, der afhængig af fremmødet kan blive inddelt hver i yderligere hold.

Hold A 32-36km/t
Hold B 28-32km/t
Hold C 23-28km/t

Der bør max. være 12 ryttere pr. hold. Ved hold over 12 ryttere inddeles efter styrke, så hold 1 (A1, A2, A3 etc) indeholder de stærkeste ryttere på niveauet.

Det er vigtigt, at alle klubbens medlemmer på de ordinære træningsdage tidligt orienterer sig i de 3 startområder for henholdsvis A, B og C som er skiltet gården.

Nye medlemmer
Det er vigtigt, at alle nye medlemmer bliver taget godt imod og lærer om klubbens spilleregler og køremåder.

Alle nye medlemmer i Cykel Motion Viborg skal have en introduktion til køremåder, -sikkerhed og -teknikker.

Holdkaptajnerne har ansvaret for at få introduceret nye medlemmer.
 
Holdkaptajnerne har ansvaret for at gennemføre den almindelige træning og instruktion i sikker kørsel i forhold til de forskellige køremåder og teknikker.

Desuden vil holdkaptajnerne kunne tage initiativ til anderledes og mere struktureret træning.

Det er aftalt, at alle holdkaptajner mødes 10 min. før træning til briefing i forhold til fordeling af hold, ruter m.m. Alle medlemmer kan komme med forslag til ruter.

Du finder oversigten over klubbens holdkaptajner i menuen.

Du forventes til træning og løb at:

1) følge klubbens spilleregler om sikker kørsel
2) vise omsorg og godt kammeratskab, særligt i forhold til nye medlemmer
3) respektere anvisninger fra klubbens holdkaptajner
4) udvise hensyn til andre trafikanter (DU er klubbens ambassadør)
5) overholde færdselsloven og udvise agtpågivenhed ved farlige situationer (højresving, kryds, jernbaneoverskæringer mm.)
6) give signaler til dine kammerater, når der kan opstå fare på ruten (hul i vejen, riste, grus mm.)
7) Vedligeholde din cykel (gode bremser, friske dæk mm.)

Du skal til træning:

1) anvende cykelhjelm
2) anvende cykel uden tristyr