Referat af

CMV bestyrelsesmøde 22.03.2021 kl. 19.00, sluttede - kl. 21.10

i klubben, Bøssemagervej 3a

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Caj Stroland (CAS)

Afbud 

Pernille Høgh (PH)

 

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 22 FEB 2021 (ingen bem)

2. Kommende aktiviteter

Hjælperaften 29 MAR,(aflyses, men tilmelding direkte til køreudvalget. Notificeres via nyhedsbrev 2/21,)

Introduktion af nye medlemmer 6 APR (afholdes udenfor, med efterfølgende cykeltur i grupper)

Sæsonstart 9-10-11 APR (afvikles uden indledende kaffe m. brød og uden efterfølgende pølser, dvs kun udenfor. Indkaldes via Klubmodul event med tilmelding i gruppe A, B eller C. Såfremt vi bliver flere end 50 adskilles grupperne fysisk. ”Sæsonstart 2” med kaffe og pølser afvikles senere hvis muligt.

Klubaften 12 APR (aflyses)

Seniorkaffe 13 APR aflyses

Lang træningstur 24 APR (fastholdes, men vi mangler en kaptajn)

Sponsorløb Rene Herman 27 APR (gennemføres såfremt vi kan finde en ansvarlig og Rene Herman accepterer, dog max 50)

Lang træningstur m. frokost af PH 1 maj, (gennemføres med tilmelding)

Generalforsamling 3 maj 2021,(afventer myndighedernes corona instrukser)

Seniorkaffe 13 maj (afventer myndighedernes corona instrukser)

3. Økonomi og nye medlemmer, (økonomi fin, 2 nye medlemmer)

4. Køreudvalg plan (ingen bem)

5. Evt. og bordet rundt

Generalforsamling:  alle på valg i bestyrelsen er villig til genvalg, men vil trække sig hvis en kvalificeret kandidat melder sig. Vi ser gerne unge og friske kræfter.

Prøvemedlemmer: deadline for svar 29 MAR. Dagen efter vil CAS og FM ringe til de som ikke svarer på e-mail.

CAS arbejder stadig med udlandstur  til Mallorca i 2022

WI FI virker ikke, FM kontakter Chr. Greve (Chr. har hurtigt ordnet problemet ved at genstarte systemet dagen efter mødet)

6. Dato for næste møde 26 APR

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

 

Evt.

Løbende projekter:


a. Registrering af cykelstyrt, (FM er startet med registrering af styrt 18-3-21. Succes afhænger af folks villighed til at registrere)

 

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og aktioner

- udpegning af kaptajner til træning(ingen bem)

- km-penge til kaptajner? (ingen bem)

- policy for god adfærd (CAS og FM vil udarbejde et notat inden intro af nye medlemmer)

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.god adfærd på cykel (forslag af CAS og FM inden 6 APR)

- briefes på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart, (når vi kan samles indendørs)

 

c. Klubmodul (ingen bem)

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og CAS) 

 FM, referent