Cykel Motion Viborg                                                 Viborg den 30. januar 2024

 

Referat af CMV generalforsamling 29 JAN 2024 kl. 1930 – 2110 (Smørrebrød, kaffe m. kage 1830-1930)

1. Valg af dirigent. Jann Ribergaard blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht CMV vedtægter § 4 (14 dage inden). Der var ca. 37 fremmødte.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden. 

2.1. Medlemstal 140 med en gennemsnitsalder på 59,9år.

2.2. Aktiviteter på cykel blev gennemgået med billede materiale:

Sponsorløb

Kaptajnskursus

Udlandstur  til Mallorca

Træning af prøvemedlemmer ifm. Hærvejsløb 

Hærvejsløb

Sæsonstart

Miniferie m. ægtefæller til Svendborg

Lange ture

Daglig træning

Bemærk: Ingen Klubmesterskaber, klubstøttetde løb. MTB vinter-/sommercup og klubstøttede løb

2.3. Andre aktiviteter uden cykel:

Matins bisættelse

Udvikling af CMV m. DGI

Introduktion af nye medlemmer/prøvemedlemmer

Julefrokost  kl 1830

Klubaftener m diverse præsentationer

Evaluering af udvikling m. DGI + gløgg og æbleskiver

Klubfest for alle

Senior kaffe for alle kl. 10:00, 2. tirsdag i mdr. for alle

Cykelløb på storskærm

Yoga

2.4 Planer for 2024

 • Fokus på kaptajner 
  • Rekruttere A-Kaptajner 
 • Træne nye medlemmer til Hærvejsløbet, åbent hus 
 • Fokus på cykelsikkerhed 
  • Cykelsikkerhed, registrering af cykeluheld m.m. 
 • Motivere flere medlemmer til at deltage i klubarbejde 
 • Udvikling af CMV fortsættes, men uden DGI
 • Mindefond for Martin, flere forslag imødeses
 • Renovering af værksted
 • Færdiggørelse af ”Wall of Fame”

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren. 

Kassereren konstaterede at økonomien er solid. Regnskabet godkendt

4. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen

5. Valg af bestyrelse. 

Valgt med applaus: 

Carsten Simmelsgaard (FM)

Freddy Brion Nielsen

Lars Johannsen

 

Resten af bestyrelsen ikke på valg:

Carsten  M. Sørensen (kasserer)

Jørgen Kaack

 

Udgået af bestyrelsen

Hans Peter Leest (HP) uden for tur og erstattet med Carsten M: Sørensen som kasserer for 1 år

Caj Stroland (CAS)

 

Fordi HP har forladt bestyrelsen uden for tur, vil en af de to nye medlemmer være på valg om et år. Bestyrelsen beslutter hvem.

De afgående bestyrelsesmedlemmer blev takket for deres indsats og beriget med en gavekurv.

6. Suppleanter valgt med applaus:

Ole Mikkelsen

Malene Hjorth Andersen (valgt efter generalforsamlingen)

 

7. To revisorer og en revisor suppleant valgt med applaus: 

Leif Aasten

Revisor assistent: Børge Hansen 

Revisor suppleant: Niels Stisen

 

8. Eventuelt. 

8.1 Bemanding af klubbens udvalg m.m. Første person er kontaktperson til bestyrelsen og leder af udvalget

  

5. Inspektør

Poul Glintborg

6. Kaptajnsudvalget

Caj Stroland

 

Ole K. Christiansen 

 

Jørgen Kaack

7. Træningskalender 

Jørgen Kaack

8. Lang træningstur

Jørgen Kaack

 

HP

 

Ejgil Bech

9. Sponsor 

Jørgen Kaack

 

John Højgaard

10. Tøj 

Jørgen Kaack

 

Ole Mikkelsen

11. MTB/gravel

Gert Vorre

12. Turudvalg A

Caj Stroland

 

Ole Christiansen

 

Per Vagnby

 

Ole Mikkelsen

13. Turudvalg B

Knud-Erik Bornhardt

 

Harry Sørensen

14. Hærvejsløb

Jann Ribergaard

 

Carsten Simmelsgaard

15. Køreudvalget

Carsten Simmelsgaard

16. Hjemmeside

Carsten Simmelsgaard

 

Harry Sørensen

17. Billedredaktør

Harry Sørensen

18. Sikkerhed

Poul Glintborg

19. Facebook 

Harry Sørensen

20. Klubaften 

Jørgen Kaack

 

HP

 

Caj Stroland

21. 3. halvleg 

Henning Sørensen. 

 

Gitte Andersen

22. Grill 

Poul Glintborg

 

Per Møller

 

Henning S.

 

8.2 Mere evt.

8.2.1 Der blev foreslået at se på de manglende A-kaptajner og A-hold ved blot at slette A-holdet og oprette  B1- og B2-hold. Bestyrelsen ser på sagen

8.2.2 Udlandsturen 2025 går til Gardasøen m. Bornhardt og Harry

8.2.3 Hvis udlandsturen arrangeres med rejseselskab bør man bestille inden sommeren året før for at få gode vilkår.

 

Referent: Carsten Simmelsgaard

Godkendt af dirigent Jann Ribergaard