Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 26. april 2021 kl. 1900-2040

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

Caj Stroland (CAS)

 

Afbud ingen

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 22 MAR 2021 (ingen bem.)

2. Kommende aktiviteter

Sponsorløb 27 APR (aflyst, Gitte er hjælper, men hun vil ikke være ansvarlig alene)

Lang træningstur m. frokost af PH 1 maj, afvikles 18 tilmeldte

Generalforsamling 3 maj 2021, flyttes til 14 JUN, ingen traktement, kun kaffe og småkager

Seniorkaffe 11 MAJ (afvikles)

Stjerneløb 11 MAJ forventes afviklet såfremt vi får nogle hjælpere (pt er Gitte hjælper, FM skriver på FB og i nyhedsbrev).

17 MAJ Formøde vedr. miniferie m. ægtefæller, afvikles

Sponsorløb Unik Funkis 18 MAJ forventes afviklet såfremt vi får nogle hjælpere. (Jens Chr Horsbøl er mulig, Pernille tilmelder sig og spørger Jørgen Kaack)

Sponsorløb ved VW Sølvsten  i JUN (intet svar fra Arne. CM og FM rykker)

Miniferie m. ægtefæller 1-3 JUN (forventes afviklet)

 

Enkeltstart (med nye regler) 8 JUN afvikles som planlagt af Poul og Flemming Glintborg

Lang træningstur 12 JUN mangler kaptajn

19 JUN Sæsonstart2 starter 1000, pølser kl.1300, ansvarlig ???FM spørger Poul og Preben evt med kok udefra

10 AUG linjeløb (mangler hjælpere)

Usikkerhed om der kommer klubstøttede løb (evt Hønehøjløb, Skiveløbet)

3. Økonomi og nye medlemmer

Økonomi fin (218.650kr på kontoen), men mangler betaling fra to sponsorer

Oprettet

Fornavn

Efternavn

13.04.2021 - 16:20

Martin Doktor

Plougmand

11.04.2021 - 19:05

Henrik

Møller

09.04.2021 - 13:46

Finn Kjær

Rasmussen

06.04.2021 - 21:55

Dines Thøger

Bolt

4. Evt. og bordet rundt

6. Dato for næste møde 7 jun kl 1900

7. Løbende projekter iht bilag.

 

Evt.

-       Udlandstur SEP 2021 (klubben betaler dog ikke for evt. tab)

-       Lynlåsregelen

-       Genbestilling af tøj, HP lægger det på hjemmesiden, evt midtvejsbestilling, min. 5 stk. FM skriver til tøjudvalget

Løbende projekter:


a. Registrering af cykelstyrt, Carsten 1 er registreret

 

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og aktioner

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

 

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP)


-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)