What do you want to do ?
New mail
Referat af CMV bestyrelsesmøde via Skype 21 DEC 20 kl 1900-2015

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand og referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

Caj Stroland (CAS)

Poul Glintborg (kun under pkt. 1)

Preben Andersen (kun under pkt. 1, kom på Skype ca. 5 min forsinket)

Afbud ingen

Agenda:

1. Udvikling af klubben. CAS’es ideoplæg blev drøftet og rost. Hovedbudskabet var: flere og bedre aktiviteter, vægt på det sociale (CMV fokusområder: motion, oplevelser og socialt samvær), bedre struktur på kaptajner, aktivere flere i det organisatoriske arbejde i klubben. CAS vil videreudvikle sit ideoplæg. CMV strategi skal efterfølgende justeres.

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 9 NOV 2020. Intet at bemærke (IAB)

3. Økonomi og nye medlemmer. Fin økonomi, ingen nye medlemmer, 3 udmeldte: Pernille Lind, Per Ulriksen, Knud Christensen. I alt 169 medlemmer.

4. Kommende aktiviteter

Nytårskur 1 JAN 2021, aflyses

Klubaften 4 JAN, aflyses

Hjælperaften, 29 MAR

Introduktion af nye medlemmer, 6 APR

Sæsonstart 9-11 APR, hvis Corona tillader

Generalforsamling 1 FEB 2021, bestyrelsen mødes 25 JAN 2021 via Skype for at tage endelig stilling til gennemførelse af generalforsamling

5. Evt. og bordet rundt

PH vil arrangere 2 lange ture med frokost i det grønne. Dato, tilmelding og evt. egenbetaling kommer på Klubmodul som event. CMV giver tilskud på 50kr pr. mand.

Mødefrekvens blev drøftet for at undgå unødvendige møder. Beslutningen blev at bestyrelsen som udgangspunkt mødes 6 gange pr. år, men planlagte møder udsættes, hvis agendaen er tynd.

6. Dato for næste møde: 25 JAN 2021 via Skype

7. Løbende projekter iht bilag.

Løbende projekter:

a. Registrering af cykelstyrt, Carsten
(IAB)

b. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og aktioner (IAB)

- udpegning af kaptajner til træning

- km-penge til kaptajner?

- policy for god adfærd

- standard for cykling, kommunikation, formation etc.

- briefing på generalforsamling og klubaften inden sæsonstart

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP) HP undersøger muligheden for at sætte klubdragt på listen over varer til salg med beskrivelse, billede og pris.

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj) (IAB)

d. Klubtur 2022 arrangeres af CAS