Cykel Motion Viborg Nyhedsbrev 6/22 af 17 NOV 2022

 

1. Udvikling af CMV

1.1 Resume af spørgeskema (som også ligger i klubben i papirformat) udfærdiget af DGI:

Cykel Motion Viborg vil fællesskabet igen

CMV-medlemmernes hjerter banker stadig for lige dele cykling og fællesskab. Balancen er vigtig, der skal arbejdes på at genetablere et stærkt fællesskab, mener medlemmerne.

Medlemmerne i Cykel Motion Viborg er overvejende glade for at være med. Det viser den nye medlemsundersøgelse Klub under Lup, hvor hele 104 ud af 150 medlemmer har givet deres mening tilkende. Alene det tal vidner om, at mange medlemmer interesserer sig for CMV.

På en tilfredshedsscore fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds, ligger gennemsnittet af besvarelserne på 3,8.

De fleste sætter pris på fællesskabet, den gode stemning og velkomsten og faktisk vægtes netop fællesskabet næsten lige så højt som motionsaspektet. Omvendt er den klart mindst vigtige motivationsfaktor præstations- og konkurrenceelementet.

Det stemmer rigtig godt overens med CMV’s formål, hvor det netop fremgår, at ”fokus er på motion, oplevelser og socialt samvær.”

Kliker skader fællesskabet

Undersøgelsen sætter også fokus på de ting, der kan gøres bedre. En generel bekymring er dannelsen af kliker eller mindre uofficielle grupper under CMV, der kan være skadelige for den generelle fællesskabsfølelse.

Det kan også være skadeligt, at de mindst hurtige oplever, at der ikke altid er plads til dem. Der efterlyses et C-hold noget oftere, eller at der køres mindre ræs og mere socialt på de andre hold, så alle får en god oplevelse.

En god start på et godt fællesskab er en god velkomst, og her scorer CMV allerede højt, når medlemmerne vurderer, hvordan de blev taget imod. Med vigtigheden af fællesskabet understreget er det afgørende, at den gode velkomst også prioriteres fremover.

Det handler især om at byde nye ordentlig velkommen, at udvælge erfarne makkere til dem og at sige pænt tak for i dag og på gensyn efter træningen.

Flere sociale arrangementer

Et andet fællesskabende element er aktiviteter og arrangementer. Der er generelt et stort ønske om flere relevante arrangementer for CMV’s medlemmer, som ikke nødvendigvis afholdes i forbindelse med cykeltræningen.

Arrangementerne kan være foredrag, sociale klubaftener, fællesspisning- og ture. Flere efterlyser dog også større tilslutning til de arrangementer, der i forvejen er, hvor der især er sket en ændring i medlemmernes adfærd på bagkant af coronanedlukningerne.

Udlandsturene er vigtige, men nogle efterlyser mere variation og større opbakning. Mallorca er den mest populære ønskede rejsedestination for CMV’s medlemmer, men generelt er der et stort

ønske om at rejse sydpå for at cykle især i kuperet og bjergrigt terræn. Også forskellige destinationer i Italien og Frankrig nævnes.

Fællesskab motiverer også til frivillighed

Omkring 30 procent af de adspurgte angiver, at de også er frivillige i CMV. Halvdelen er frivillige som kaptajner, men størstedelen er ad hoc-frivillige og hjælper til med opgaver f.eks. i forbindelse med arrangementer.

Den vigtigste motivationsfaktor for det frivillige arbejde er det sociale og at være en del af det gode fællesskab. Andre vigtige faktorer er, at den frivillige kender opgavens indhold og omfang, og at vedkommende bidrager til gode oplevelser.

Dette gælder både for dem, som allerede er frivillige, og for dem, som ikke er, men som kunne motiveres til at blive det. Den mindst vigtige faktor er at have indflydelse på udviklingen.

Husk at sige tak

Størstedelen af de nuværende frivillige har gode eller rigtig gode oplevelser med at være frivillige, og de føler sig godt klædt på til opgaverne. Der er til gengæld stor tvivl om, hvorvidt de frivilliges indsats værdsættes nok, og flere udtrykker, at der virkelig er plads til forbedring her.

Blandt idéerne til hvordan er at fremhæve de frivillige og deres indsats i højere grad og eventuelt at tilbyde de frivillige fordele som f.eks. tilskud til arrangementer eller ture.

Alligevel tyder det på, at en stor del af de medlemmer, der ikke allerede er frivillige, godt kunne have lyst til at blive det. Det svarer mere end en tredjedel. Det er især opgaver som hjælper og kaptajn, som flest kunne være interesseret i.

Svære at få øje på

Generelt er CMV god til at kommunikere let forståeligt. De fleste finder deres informationer via e-mail, hjemmeside og sociale medier i nævnte rækkefølge, og det er præcis samme billede, som foretrækkes fremover.

Til gengæld er der plads til forbedring med hjemmesiden. Den opleves som forholdsvis relevant, men brugervenligheden og designet er ikke så tidssvarende og godt, som man kunne forvente.

Også på de sociale medier er der potentiale til, at CMV kan blive meget mere synlig og relevant. Især synligheden over for nye medlemmer er vigtig, hvis CMV skal udvikle sig i fremtiden, men også små fortællinger fra de ugentlige træninger kan skabe opmærksomhed om træningerne og lokke flere med igen.

Nye aktiviteter øverst på ønskelisten

Der er generelt tilfredshed med bestyrelsens kommunikation om, hvad der arbejdes på i CMV, og der er ikke et stort ønske om at vide mere.

Medlemmerne mener, at bestyrelsens vigtigste opgave de næste to år er at afprøve nye aktiviteter og træningsformer. Dernæst følger rekruttering af nye medlemmer og rekruttering af nye kaptajner og udvalgsmedlemmer.

Et konkret forslag til nye aktiviteter og træningsformer er generelt mere eller ny aktivitet i vintersæsonen, hvor træningen ellers står næsten stille. Her kan gravelture, e-cykling, styrketræning og sociale arrangementer være gode alternativer.

 

1.2 Fremtidsværksted bliver afviklet lørdag den 14. januar 2023 fra kl 0830 til 1300. Alle bliver inviteret (via Klubmodul) for at få så mange gode ideer til fornyelse af vores klub. Når vi skal i gang med handleplan bliver værkstedet reduceret til ca. 15-20. Tinna assisteret af Rene (cykelkyndig) begge fra DGI vil stå for processen.

Processen i 5 faser:

  1. Analyse af hvorfor det ser ud, som det gør herunder spørgeskema.
  2. Fremtidsværksted for alle; senere 15-20 udvalgte. 
  3. Handleplan.
  4. Handlinger.
  5. Opfølgning og evaluering.

2. Klubmodul

2.1 Nyhedsbrev udsendes nu også på e-mail og kan yderligere ses på hjemmesiden forneden på startsiden under ”News” klik på ”LÆS FLERE NYHEDER HER”, via fanebladet ”INFO Nyheder” og på smartphone/tablet app’en.

2.2 Klubmodul på smartphone/iPad bør læses som app. Hjemmesiden kan dog også læses som på en PC, men det har været lidt svært pga opsætning. Det er nu ændret så den skulle være til at bruge fornuftigt, men stadig småt. Her bør man bruge en stor tablet.

 

3. Nøgleboks

Adgang til klubben kan nu ske via en nøgleboks, som er sat op ved indgangen til værkstedet og kan åbnes med kode, som alle kan få, men ikke via offentlige medier. Henvendelse til undertegnede, inspektøren eller andre medlemmer, som har koden. Husk at placere nøglen i nøgleboksen efter endt brug og resette koden.

  

4. Nye medlemmer til bestyrelsen

Vi har endnu ikke modtaget kandidater til 2 ledige bestyrelsesposter: Hans Peter Leest, kasserer og Claus Monberg er på valg til næste generalforsamling JAN/FEB 2023 og ønsker ikke at genopstille, hvorfor potentielle kandidater bør forberede sig.

Bestyrelsen holder 5-6 møder om året i klubben m. kaffe og kage typisk en mandag kl. 19-21. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent. Kassererens arbejde giver sig selv godt hjulpet med et regnskabsprogram i Klubmodul. Den anden bestyrelsespost er løsere defineret. Her kan vi drøfte opgaverne efter behov og lyst. Pt. Har Claus ansvaret for nøgler til klubhuset, klubstøttede løb og FB.

 

5. CMV har 147 medlemmer (heraf 15 kvinder)

Nyt medlemmer siden nyhedsbrev 5/22 af 12 OKT 2022

Tinna Ølholm Jørgensen, konsulent fra DGI, midlertidig u. betaling så længe CMV arbejder med udvikling.

Vh

Carsten Simmelsgaard

Formand for CMV, køreudvalget og webmaster