TRÆNING PÅ TVÆRS LANDEVEJ OG MOUNTAINBIKE

Cykel Motion Viborg (CMV), Viborg MTB (VMTB) og Hald Ege-Ravnstrup KFUM MTB & landevej (HERKFUM MTB/HEC) er indgået et træningssamarbejde, hvor et medlemskab i én af de tre klubber, giver mulighed for træning i de to øvrige klubber. Samarbejder omfatter både mountainbike og landevejscykling.

SAMARBEJDESAFTALE om fællestræning.

 

Denne samarbejdsaftale omkring fællestræning ("Aftalen") er indgået mellem følgende cykelklubber i Viborg:

 

Cykel Motion Viborg (CMV)

Viborg MTB (VMTB)

Hald Ege-Ravnstrup KFUM MTB & landevej (HERKFUM MTB/HEC)

 

Formål

Aftalens formål er at etablere et samarbejde mellem de nævnte klubber vedrørende træningsfaciliteter og muligheder inden for mountainbike, Gravel og landevejscykling.

Samarbejdsomfang:

Medlemskab i en af de tre klubber giver ret til gratis adgang til trænings-tilbuddene i de to øvrige klubber.

Samarbejdet omfatter træning inden for både mountainbike, gravel og landevejscykling.

Varighed

Aftalen træder i kraft ved underskrivelse og er gældende indtil eventuel beslutning om opløsning af samarbejdet.
 Opsigelsesvarsel fra alle parter er løbende måned og 3 måneder frem. Såfremt én klub vælger at udtræde, bibeholdes aftalen mellem de andre klubber.

Finansielle Forhold:

Kontingentet betalt til en af klubberne giver medlemskabet rettighed til gratis træning i de andre klubber.

Beslutningsproces

Beslutninger vedrørende ændringer i samarbejdet træffes ved konsensus blandt repræsentanter fra alle tre klubber.

Ophævelse

Aftalen kan ophæves ved fælles beslutning blandt klubberne. 

Klubbernes træningstider og sted for start

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Pris

Periode

HERKFUM MTB

 

1730-1930

Undallslund Trailcenter

 

1830-1930

Hald Ege Idrætscenter

 

 

0930-11.30

Hald Ege Idrætscenter

500/år

(MTB og HEC)

Året rundt

HERKFUM BØRN

 

 

1700-1830

Hald Ege Idrætscenter

 

 

 

 

300/halvår

Sommer

HERKFUM

HEC - landevej

 

1800-2000

Hald Ege Idrætscenter

 


 

 

 

0930-12/13

Hald Ege Idrætscenter

500/år

(MTB og HEC)

April - oktober

HEC - gravel

 

 

 

 

 

 

 

Oktober - april

VIBORG MTB 

 

1730-1930

Klubhuset Undallslund

 

1730-1930

Klubhuset Undallslund
 (sommer)

 

 

1000-1230

Klubhuset Undallslund (valgfri tur)

600/år M

900/år S

1300/år Familie

Året Rundt

VIBORG MTB B&U

 

1730.1930

Klubhus Undallslund

 

1730.1930

Klubhus Undallslund

 

 

 

400/år

Året Rundt

CMV MTB/gravel

 

 

 

 

 

 

1000

500/år

Vinter

CMV ROAD

930/1000

1700

930/1000

1700

930/1000

1000

 

500/år

Sommer

 

930/1000

 

930/1000

 

930/1000

1000

 

500/år

Vinter

 

 

 

 

Bemærkninger fra CMV:

 • Der kørsel typisk fra 1½-2½ time og på 3 niveauer.
 • De fleste hold kører turkørsel. Der køres struktureret træning én gang om måneden. Se hjemmesiden.
 • Mandags-, onsdags- og fredagstræningerne styres af seniorerne. Langsomme 0930. Hurtigere 1000. Alle er velkomne, men der kører på seniorernes præmisser.
 • MTB træning er i høj grad afløst af gravel. Se hjemmesiden.
 • Træningen er aflyst, når der er sponsorløb – se foreningens hjemmeside.

 

Bemærkninger fra VMTB:

 • VMTB er en licensklub, hvorfor træning er fokuseret på eliten, men rummer dog også motionisten. Træningen er ikke for begyndere.
 • I vinterhalvåret gennemføres TRX/Spinning tirsdage 1730-1830 på GIV for betalende medlemmer af Viborg MTB.
 • Træningen er aflyst, når der er sponsorløb med plads til alle – se VMTB Facebook https://www.facebook.com/groups/viborgcycling 
 • Torsdagstræning med fokus på teknik og kondition. Der er ikke træner på hver torsdag, men der øves i fællesskab foregående torsdages øvelser.
 • Søndagstræning er en gang om måneden og annonceres på https://www.facebook.com/groups/viborgcycling 

 

Bemærkninger fra HERKFUM MTB og HEC:

 • MTB træningen gennemføres på 5 niveauer - fra nybegynder til supermotionist.
 • I vinterhalvåret gennemføres træningerne med DGI-uddannede instruktører hver søndag. Træningerne tirsdag og torsdag er turkørsel, hvor der ikke nødvendigvis er en instruktør, men altid nogen at køre med. I sommerhalvåret flyttes træning med instruktør fra søndag til torsdag.
 • Der gennemføres særlige fokuserede MTB teknik træninger ca. en gang om måneden. Disse slås op på klubbens facebook-side.
 • Børn/Unge træner niveauopdelt med DGI-uddannede trænere og med forældre-støtte.
 • HEC træner typisk i 3 niveauer - fra begynder til super-motionist. Der vil altid være en holdkaptajn til træningerne. Om vinteren køres der tillige gravel i 1 – 2 niveauer

 Der er dog nogle få krav: 

 • Man skal have et gyldigt medlemskab i en af de tre klubber og skal kunne dokumentere dette på forlangende.
 • Man skal komme i det klubtøj, som medlemsklubben har. Dog kan undtages herfra ved dårligt vejrlig (regn/kulde) og såfremt man ikke råder over klubtøj fordi man lige har meldt sig ind.
 • Man skal træne på det niveau (fysiske og tekniske), hvor man passer ind. Klubberne kan afvise en gæst, hvis der ikke er et passende hold til vedkommende.
 • Man skal til enhver tid følge den besøgte klubs regler, kutymer og instrukser.   

 

Læse mere om klubbernes træninger mv. på deres hjemmesider og deres facebook-sider for medlemmer:

 

Cykel Motion Viborg: 

https://www.cykelmotionviborg.dk

https://www.facebook.com/groups/47431010957/ (Lukket landevejs/MTB gruppe)

 

Viborg MTB: 

http://www.viborgmtb.dk

https://www.facebook.com/groups/viborgcycling/ (Lukket MTB/CX gruppe)

  

Hald Ege-Ravnstrup KFUM: 

http://www.haldegeravnstrupkfum.dk

https://www.facebook.com/groups/1419415871603952/ (Lukket MTB gruppe)

https://www.facebook.com/groups/652296071522641/ (Lukket B&U gruppe)

https://www.facebook.com/groups/1234716659938249/ (Lukket landevejsgruppe)

 

Underskrevet den 13. marts 2024

 

For Cykel Motion Viborg (CMV): Carsten Simmelsgaard

For Viborg MTB (VMTB): Jørn Fryd

For Hald Ege-Ravnstrup KFUM MTB & landevej (HERKFUM MTB/HEC): Jens Andersen


Underskrevet samarbejdsaftale.pdf