Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 24. august 2020 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

 

NB. Mødet  sluttede kl. 2100

 

Deltagere:

Carsten Simmelsgaard (FM), formand,

Claus Monberg(CM),

Pernille Høgh (PH), referent

Caj Stroland (CS)

 

Afbud:

Hans Peter Leest (HP), kasserer


Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøder 15 JUN

2. Økonomi og nye medlemmer

3. Løbende projekter iht bilag (se side 2 nederst).

 

4. Kommende aktiviteter

Klubstøttede motionsløb (ansvarlig CM)

 

·        8 AUG Tjele Langsø Rundt, AFLYST

·        3 OKT Dollerup Classic FORVENTES GENNEMFØRT, SE TILMELDING PÅ KLUBMODUL

 

Senior kaffe for alle 8 SEP kl. 10 i Klubhuset: Alle er velkomne.

 

Sponsorløb Handelsbanken 1 SEP kl. 18. Nytorv 2, tilmelding via klubmodul (Jann Ribergaard ansvarlig)

Lang træningstur 5 SEP (ansvarlig ikke udpeget)

Hjælpere til DM MTB Marathon (XCM) 6 SEP (udsat af DCU, Der er fundet 2 hjælpere, plads til flere hjælpere til dette event.

Friløbsmesterskaber 19 SEP (ansvarlig Chr. Greve) Tilmelding via klubmodul.

Klubfest 19 SEP (ansvarlig for madbestilling CS, eventtilmelding via Klubmodul FM)

Se menu på klubmodul samt tilmelding via klubmodul. Pris 100 kr.

 

 

5. Evt. og bordet rundt:

 

God og vellykket ”sæsonstart” d. 27. juni, hvor vi ellers skulle have kørt Hærvejsløbet. Mange tilfredse deltagere og god afslutning med grillpølser og en kold i gården.

Tjørring cykelklub kommer og fortæller om deres cykelklub Tirsdag d. 27. okt. Kl. 19 i Klubhuset.

Forslag om klubaften med et tema om Vedligeholdelse af cykel.

Der er indkomne forslag vedr. Træningslejr i Danmark.

Forslag om weekendtur eller et ”Danmark Rundt” for klubben, hvor vi cykler forskellige etaper i DK.

Der kommer mere info om disse eventuelle ture når vi ved mere.

Drøftelse af Udlandstur 2021

Afprøve Gravel i vintersæsonen, CM vil undersøge om der er basis for at samle et hold.

Ole Capion har observeret en MTB rytter i CMV tøj i ekstrem høj fart, siksakkede mellem gående, løbere og andet godtfolk, råbte om plads på stien langs Søndersø. Ole kunne dog ikke se hvem det var. Bestyrelsen er enig om at det er uheldig opførsel, men kan, når rytteren er ukendt, kun opfordre CMV medlemmer til god opførsel, når vi cykler

 

6. Dato for næste møde: 5. oktober 2020 kl. 1800.

 

Løbende projekter:

a. Registrering af cykelstyrt, Carsten. INTET NYT

c. Klubmodul

-Varer til salg på hjemmesiden (Harry og HP) INTET NYT

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)  RUTER LÆGGES IND FOR AT DER ER LIDT AT VÆLGE IMELLEM.

d. Medlemskab af DCU og/eller DGI.

Det er besluttet på bestyrelsesmødet at CMV er medlem af både DCU og DGI, for at motionsryttere kan indløse motionslicens til udenlandske løb som fx La Marmotte.