Referat af CMV generalforsamling mandag den 27. januar 2020

Fremmødte: ca. 50 

1.   1. Valg af Dirigent: Jann Ribersgaard., som konstarerde at indkaldelsen var lovlig.

2.   Formandens beretning af Carsten Simmelsgaard

Medlemstal 172, gennemsnitsalder 56 år.

Klubbens afholdte aktiviteter for 2019:

Der har været afholdt Sponsorløb og Klubmesterskabsløb. Der var pr. 2019 mulighed for at kåre en kvindelig klubmester, der er dog ingen kvinder, der har deltaget og gennemført klubmesterskabsløb i 2019, derfor kåres der ingen klubmester på kvindesiden i 2019.

Klubbetalte løb i 2019 var Tjele Langsø Rundt, Hønehøj Løbet i Løgstrup og Alhedeløbet i Frederiks.
Disse løb bliver også delvist klubbetalte for 2020. Nærmere info følger vedr. egenbetaling.

Klubtur til Sardinien 2019

Klubtur med ægtefæller 2019 til Mols.

Introaften af nye medlemmer i forbindelse med Hærvejsløbet og optræning til deltagelse i Hærvejsløbet 2019

Klubaftener m. Rolsted cykler og DCU Bevæg dig for Livet.

Phd kaffe hver d. 2. tirsdag i måneden kl. 10, alle er velkomne.

Spisning med bestyrelsen.

 

Viborg Trail Arena:

Formand for VTA kommer fra Sjørup MTB.

Viborg Kommune giver 300.000 kr. i støtte til sporene samt en mand til vedligeholdelse.

Der er 44 medlemmer, der har tilkendegivet at de kører MTB og bruger sporene i VTA.

Der er spor i Bækkelund, Stanghede, Sjørup, Undallslund, Ødalen, Hjermind skov ved Bjerringbro samt Havredal/Stendal plantage.

Sporene er nu godkendt af Naturstyrelsen.

Der er generalforsamling i Viborg Trail Arena d. 19.2.2020 kl. 19.30 I klubhuset i Undallslund.
Man er velkommen til at deltage.

 

        Sponsorer:

        Andelskassen, Fysiofit og Henneberg har valgt at trække sig som sponsorer.

        Der er kommet 3 nye sponsorer til: Malerfirmaet Rene Hermann, Sølvsteen Biler og Handelsbanken.

 

CMV´s Planer for 2020:

Kaptajnkursus d. 28.3.2020 i Klubhuset på Bøssemagervej.

Sportsklub ændres til basisklub. Der kan stadig tegnes Motionslicens CMV.

-         Vi skal træne et antal nye prøvemedlemmer op til Hærvejsløbet. Foreløbig har 20 tilmeldt sig, men der kan komme flere.

-         Der skal udvikles ny hjemmeside. Der bliver afholdt kursus i klubmodul og der ønskes en web assistent. Harry Sørensen har meldt sig til denne post.

-         Cykelsikkerhed og registrering af cykelstyrt, v. Carsten Simmelsgaard.

Revurdere klubmesterskab og andre aktiviteter med henblik på hjælpere vs. Deltagere.

 

3.   3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Kasserer Hans Peter Leest:

Der forudses et forventet underskud i 2020, derfor varsles en prisstigning i kontingentet pr. 2.2.2020

Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet med 100 kr. årligt, grundet stigninger i faste udgifter, sådan at det årlige medlemskab fremadrettet koster 500 kr. Dette træder i kraft efter næste indbetaling af kontingent d. 1.2.2020, sådan at medlemsskabet for 2020 fortsat bliver 400 kr.

 

4.   4. Ændrede træningstider:

Der drøftes en mulighed for ændring af træningstider fra kl. 18.30 til fx kl. 17.

Der er fremsat forslag om også at ændre træningstider for lørdag fra kl. 10 til kl. 9.
Der kommer en afklaring om træningstider fra bestyrelsen i god tid inden sæsonstart.

 

5.   5. Valg til bestyrelse:

Formand: Carsten Simmelsgaard genopstiller og er valgt for en ny periode.

Caj Stroland genopstiller og er valgt for en ny periode.

 

6.   6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

1.   suppleant valgt Jørgen Kaack

2.   suppleant valgt Jesper Baunsgaard

 

7.   7. Valg af revisor:

Leif Aasten genopstiller og er valgt

Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen

Revisorsuppleant: Børge Hansen 


8.   8.1 Udvalg:

Hærvejsløbsudvalg: Jann Ribersgaard og Carsten Simmelgaard

 

         Kaptajnudvalg: Caj Stroland, Ole Christiansen, Jesper Baunsgaard.

Caj Stroland indkalder til kaptajnmøde.

 

Køreudvalg: Carsten Simmelsgaard,
Der ønskes en hjælper til dette udvalg, så der er en ledig plads på denne post.

MTB udvalg: Martin Henriksen fortsætter

Turudvalg lige år:  Knud Erik Bornhardt og Ole Capion, men deltager ikke i tur 2020

Carsten tager kontakt til hotellet og Harry Sørensen hjælper med at lægge ruter ind.

 

Turudvalg ulige år:  Caj Stroland og Ole Christiansen, men det skal aftales med Knud Erik Bornhardt (efter generalforsamlingen har Caj og Knud-Erik aftalt at udskyde beslutningen til april om hvem, der står for turen i 2021)

Tøjudvalg:

Christian Greve og Benny Jacobsen ønsker ikke at genopstille.

Henning Fryd Christesen og Jan Hjarbæk er valgt.

Sponsorudvalg:

Christian Greve og Benny Jacobsen ønsker ikke at genopstille.

Henning Fryd Christesen og Jan Hjarbæk er valgt.

 

Inspektør: Poul Glintborg er genvalgt.

Hjemmesideudvalg: Carsten Simmelsgaard og Harry Sørensen

Billedredaktør: Harry Sørensen

Der afholdes kursus i klubmodul d. 15. feb. kl. 10-14, giv gerne besked til Carsten Simmelsgaard, hvis du ønsker at deltage i dette kursus med forplejning.

 

8.2 Evt.

Hans Peter Leest informerer om sin deltagelse i DCU møde. Der drøftes fordele og ulemper ved medlemskab af DCU frem for DGI. DCU har tilsyneladende en generel holdning om at motionscyklister ikke køres ordentligt i trafikken. Det kan der være forskellige holdninger til.

Bestyrelsen tager kontakt til DCU og DGI for afklaring af hvad der opnås af medlemsfordele ved kontingent i de pågældende foreninger.

Ændringer af klubbens medlemskab af henholdsvis DCU og DGI skal i vedtægterne.

Forslag om ændring af træningstider i lørdag fra kl. 10 til kl. 9.

Der kommer yderligere info om dette inden sæsonstart

 

Referent Pernille Høgh