Cykel Motion Viborg Nyhedsbrev 1/18 af 17 JAN 2018

1. Ny hjemmeside v. Klubmodul (KM).

Status

D.d. har 167 medlemmer oprettet en profil. De resterende 5 restanter vil blive kontaktet af bestyrelsen/webmaster for at få hjælp med log in. Det er vigtigt at alle medlemmer har en profil på den nye hjemmeside.

Kontingent opkræves via KM med gebyr på 10kr dvs. man bliver opkrævet 410kr. Vi er i kontakt med KM om gebyret, da vi havde den opfattelse at gebyret ville være 1,3 %, men at vi ikke kan lave noget om i forhold til denne kontingentopkrævning. Af de 167 medlemmer med en profil har 23 ikke betalt kontingent ifm. indmeldelsen og får derfor ikke automatisk en opkrævning af KM. De skal selv gå ind under ”TILMELDING” og klikke på ”KONTINGENT” for at betale. Nærmere instruks sendes til de pågældende.

App’en til iPhone hentes i App Store som ”Klubmodul”. Når den er hentet og åbnet skal du vælge ”cykling” øverst, derunder ”Cykel Motion Viborg” og så bruge dit brugernavn og kodeord. For Android-brugere er det tilsvarende. Så er det bare at prøve sig frem.

Mobiltlf. i profilen er bl.a. til modtagelse af SMS fra KM. Nogle af numrene ligner fastnettelefon, som ikke kan modtage SMS.

Rettigheder fordeles til relevante medlemmer. De som har et behov kan få rettigheden ”event” og ”bestyrelse” til at oprette events/begivenheder i kalenderen.

Farverne (alle lyse) i kalenderen skal foreløbig være således for et hurtigt overblik:

Rød: cykling

Grøn: aktiviteter i klubhuset

Blå: anmodning om hjælpere

Gul: klubfest og andet

Webmaster har sat portrætter ind på profiler uden portrætter. Hvis billedet er dårligt eller forkert kan det nemt ændres.

Problemer med hjemmesiden/App’en skal sendes til undertegnede helst med en udførlig forklaring og et skærmbillede af problemet. Hvis jeg ikke kan løse problemet har jeg en linje til KM support.

2. Generalforsamling mandag den 5. februar

er lagt ind på hjemmesidens kalender, hvor foreløbig 25 har meldt sig til og 11 har meldt fra. De øvrige131 medlemmer bedes svare så der er stole og mad til alle fremmødte. Kalenderen vil blive opdateret løbende, med evt. forslag (fremsendes senest 29 JAN til bestyrelsen) og andet relevant info.

3. Hjælperaften mandag den 19. marts

er også lagt på KM. Her må I også gerne tilmelde jer; evt med en bemærkning om hvilket arrangement I ønsker at være hjælper til og om I vil være ansvarlige. Hvis I ikke kommer til hjælperaften, må I gerne sende mig en mail med tilbud om hjælp. Løbsprogrammet er dog ikke klar endnu.

4. Middag 6 APR kl. 1900 på en lokal restaurant

CMV holder traditionen tro en middag for at hylde de medlemmer, som gør en særlig indsats: bestyrelsen, inspektøren, revisorerne, udvalgene, hjælperne og kaptajnerne. De pågældende bliver inviteret efter hjælperaften. Restauranten er ikke udpeget.

5. Fremtidige nyhedsbreve

vil jeg forsøge at lave via KM, hvilket skulle betyde at de, som har fravalgt nyhedsbreve i profilen, så heller ikke får dem

6. Hjælpere til Hærvejsløbet 23 JUN og Xterra 24-25 FEB

søges via hjemmesiden under ”EVENT”. Her kan man melde sig til.

7. Cykel Magasinet og Cykel Motion Danmark

kan bestilles under ”EVENT”. Deadline er 29 JAN.

8. Bestyrelsens bemyndigelse og økonomiske ansvar

På baggrund af møde med kommunen, Viborg Trail Arena (VTA) og de to øvrige cykelklubber 23 NOV, hvor CMV lovede VTA en bankgaranti på 80.000kr, orientering via nyhedsbrev 5/17 af 30 NOV og efterfølgende drøftelser på klubaften 4 DEC 2017, lovede formanden at få en uvildig vurdering vedr. bestyrelsens

a. bemyndigelse og

b. økonomiske ansvar :

Viborg Idrætsråd v. Morten Erfurth giver denne vurdering:

ad a) Må klubben overhovedet bruge penge på det projekt, jf. vedtægterne?

Jf. §2 i klubbens vedtægter skal klubben fremme motionscykling.

Jf. § 6 i klubbens vedtægter: bestyrelsen træffer afgørelse i alle spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom.

MTB er en slags motionscykling, og bestyrelsen har hermed hjemmel til at investere klubbens midler til dette formål.

ad b) Kan bestyrelsen gøres økonomisk personligt ansvarligt, hvis pengene ikke kommer tilbage?

Jeg vil i overordnede termer henvise til præcedens qua afgørelsen i Virum Sorgenfri sagen (se herunder) og bemærke, at det kræver, at bestyrelsen handler direkte uansvarligt, hvis bestyrelsen skal stilles økonomisk personligt til ansvar.

Det er efter min vurdering ikke tilfældet i denne sag, da

  • Sporarbejde er i fuld gang i samarbejde med blandt andet Viborg Kommune
  • Viborg Kommune har en del prestige på spil og har allerede markedsført sig på projektet
  • Viborg Kommune har udtrykt ønske om at støtte den fremadrettede drift (der foreligger en beslutning i Folkeoplysningsudvalget)
  • Klubben har ikke udstillet en blankocheck og hæfter ikke for yderligere fremadrettet afhængigt af sportslige resultater

Dog bemærkes, at der er EU midler inde i projektet, hvilket taler for, at der er en reel risiko for tab af den sidste del af bevillingen til sporarbejdet.

Samlet set mener jeg ikke, at bestyrelsen kan gøres personligt ansvarligt.

Til orientering kan bemærkes, at jeg har drøftes sagen med en jurist i Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Han er på baggrund af de forelagte oplysninger enig i mine vurderinger.

Vh Morten Erfurth

I svaret fra Viborg Idrætsråd refereres til ”Virum Sorgenfri sagen” som her beskrives:

Virum-Sorgenfri Håndboldklub fik i sæsonen 2001/02 økonomiske problemer, bl.a. som følge af et lovet sponsorat fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som ikke gik igennem. Det betød, at pengekassen var tom, da man i foråret 2002 skulle underskrive kontrakter med spillere og trænere. Da klubben ikke kunne udbetale løn til spillerne, fik de erklæret klubben konkurs, og Lønmodtagernes Garantifond (LG) gik ind og dækkede de manglende lønudbetalinger[1].

Efterfølgende krævede LG og SKAT, at bestyrelsesmedlemmerne i den konkursramte klub skulle dække et tilgodehavende på 871.492 kr. fra konkursboet, hvilket førte til en langvarende retssag. Konkursboets påstand var, at bestyrelsen ikke burde have godkendt kontrakter, når de vidste, at der ikke var penge i kassen. Omvendt mente bestyrelsen og dens advokater ikke, at der var tale om godkendte kontrakter, idet ingen af dem havde de nødvendige underskrifter fra både klubbens formand, kasserer og Dansk Håndbold Forbund, og at LG derfor ikke burde have udbetalt pengene.

Byretten i Lyngby afgjorde den 11. januar 2007, at de ni tidligere bestyrelsesmedlemmer var erstatningspligtige i forhold til to trænerkontrakter, et beløb på flere hundrede tusinde kroner[1]. Byrettens dom blev senere anket til Østre Landsret.

Danmarks Idræts-Forbund støttede de frivillige ledere med advokatbistand, da man mente, at der var tale om en principiel sag. Bl.a. pegede DIF på, at der er forskel på frivillige ledere i en idrætsforening og en professionel bestyrelse i en virksomhed, hvilket der ifølge dem ikke var taget hensyn til i byrettens dom[1].

Frivillige frikendt i landsretten

Østre Landsret omgjorde den 18. august 2010 Byretten i Lyngbys beslutning og frikendte de ni tidligere bestyrelsesmedlemmer fra at skulle betale erstatning[3].

Vh

Carsten Simmelsgaard

Formand for CMV og webmaster