Sted:

Bøssemagervej 3A, 8800 Viborg

Start dato og tid:

04.02.2019 kl. 19.30

Slut dato og tid:

04.02.2019 kl. 21.00

 

Beskrivelse:                                   Generalforsamling.

 

Referat, referent Caj Stroland.

Antal fremmødte:  38   medlemmer.

Agenda:

1.     Valg af dirigent.

Per Møller Mathiasen.

Per konstateret af generalforsamlingen var indkaldt jf. vedtægter.

Per konstateret der var ingen indkommet forslag til generalforsamlingen.

Formanden fik ordet til hans beretning.

 

2.       Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden.

·         Medlemsstatistik  pt. 165 medlemmer, det svinger lidt op og ned men vi ligget på et acceptable niveau.

·         Gennemgang af aktiviteter i 2019 sponser løb, klubmesterskabet, udlandstur lign.   

·         Renovering af klublokale: køkken og lyddæmpende loft ,Udstyr til 36 spisende gæster

§  Klubfest for alle forventes de kan afholdelse i klublokalet fremover.

§  Undersøgelse af hvor mange som køre MTB også i klubben,  45 ja -  52 nej-   69 ej svaret  Jf. hjemmesiden.

§  Status vedr. Viborg Trail Arena.

§  Kommunikation med medlemmer via klub modulet og hjemmesiden facebooke.

§  Bestyrelse og udvalg arbejde 2018 primært drift af klubben, lager- tøj – medlemsdata – økonomi – tilskud til div. aktiviteter , CMV forsætter som sportsklub under DCU. Hjælper til div. løb mv.

§  Gennemførte √ planer for 2018. CMV strategi færdiggøres, udvikle den nye hjemmeside, cykelsikkerhed, registrering af cykeluheld. Bestilling via hjemmesiden. Policy for klubstøtte til arrangementer. Planlægge og fejre CMV’s sølvbryllup 24 JAN 2019 gennemfør med stort deltagelse både af medlemmer og kommunen, folkebladet mv.

25 års jubilar er : Freddy Brion Nielsen, Preben Andersen, John Poulsen, Jan Hjarbæk.

§  CMV Policy for tilskud og brug af midler mm kan ses på vores hjemmeside.

§  Planer for bestyrelsen 2019. klubdragter (sponsorer). Revurdere klubmesterskaber, dame række, div. hjælper til forskellige arr. 

Formanden takke for det store fremmøde til generalforsamlingen og ikke mindst til alle dem som er med i det daglige til at få klubben til at fungere.  

 

§  Spørgsmål Fra Freddy Kan alle låne klublokalet ? svar fra formanden i princippet ja men der skal altid være en fra klubben tilstede under arrangementet. Prisen or lån af lokalet er 250 kr.

Formandens beretning godkendt.  

§  Har vi snakket med kommunen om det med at leje lokalet ud til medlemmer? NEJ

 

 

3.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren.

·         Regnskabet blev gennemgået.

·         Der arbejdes med Minimum 100.000kr over et 3 års budget, ellers vil budgettet og kontingentet justeres

Kassernes fremlæggelse godkendt.

 

4.       Behandling af indkomne forslag.

·         Der var ingen indkommet forslag.

 

      5. Valg af bestyrelse.

På valg er:

Hans Peter Leest (HP), kasserer (Genvalgt)

Bestyrelsen Bemyntes  til at finde én for Henrik Abild

Pr. telefon gav Pernille Høgh gav tilsagn om at deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand, ikke villig til genvalg.

Claus Monberg (CM)  genvalgt 

      6. Valg af suppleanter.

Nuværende er: (forsætter)

Per Mathiesen

            (bemærkning efter generalforsamling: Anders Fransgaard blev valgt uden deltagelse i forsamlingen og uden forudgående accept. Anders ønsker ikke at være suppleant og er derfor slettet)
 

 

     7. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant

Nuværende revisorer:  (forsætter)

Leif Aasten

Per Ulriksen

Nuværende revisorsuppleant: Finn Dahl Jensen

 

   8. Eventuelt. 

8.1 Bemanding af klubbens udvalg m.m. med nuværende sammensætning og evt. kandidater. Første person er kontaktperson til bestyrelsen og leder af udvalget

 

8.1.1 Hærvejsløb: Jann Ribergaard, Carsten Simmelsgaard,

 

8.1.2 Kaptajn: Gitte Andersen (Kenneth Christensen afgået, en afløser skal vælges)

Afløser for Kenneth Caj Stroland 

8.1.3 Webmaster/hjemmeside: Carsten Simmelsgard (Jan Eversby har tilbudt sig som webhjælper)

 

8.1.4 Køre: Carsten Simmelsgaard.

8.1.5 MTB: Martin Kristensen ok

8.1.6 Tur (ulige år til eksotiske steder): Knud-Erik Bornhardt  OK

8.1.7 Tur ( lige år til Gardasøen eller Mallorca): Knud-Erik Bornhardt. Såfremt turen går til Mallorca vil Knud Erik ikke stå for turen. Knud Erik  vil kun står for ruteplanlægningen, hotel mv. må en anden stå for.

8.1.8 Tøj: Christian Greve, Benny Jacobsen

8.1.9 Sponsor: Chr. Greve, Benny Jacobsen

8.1.10 Inspektør: Poul Glintborg

8.1.11 Billedredaktør: Harry Sørensen

Efter generalforsamlingen serverer klubben et stjerneskud (2 stegte fiskefileter og rejer på rugbrød) med øl og sodavand. Til kaffen er der studenterbrød plus chokoladekonfekt.