Bestyrelsesformand
Carsten Sundien Simmelsgaard
Præsentation
Formand, webmaster, køreudvalg, mentor
Tlf.: 29 64 19 49
formand@cykelmotionviborg.dk
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Carsten Mulvad Sørensen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Freddy Brion Nielsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Lars Johannsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Jørgen Kaack
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Billedredaktør
Harry Sørensen
Præsentation
+4540923660
Se hele beskrivelsen
Hærvejsløb leder
Jann Ribergaard
Præsentation
87 87 55 66
jannfrim@gmail.com
Se hele beskrivelsen
Inspektør
Poul Glintborg
Præsentation
Tlf.: 61 72 96 35
E-mail: glintborg@mail.tele.dk
Se hele beskrivelsen
Webhjælp
Harry Sørensen
Præsentation
+4540923660
Se hele beskrivelsen
Kaptajn
Anders Schulz
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Annie Schulz
Præsentation
61808788
Se hele beskrivelsen
Bjarne Drongesen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Caj Stroland
Præsentation

Se hele beskrivelsen
Carsten Sundien Simmelsgaard
Præsentation
Formand, webmaster, køreudvalg, mentor
Tlf.: 29 64 19 49
formand@cykelmotionviborg.dk
Se hele beskrivelsen
Ejgil Bech Madsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Gert Vorre
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Gitte Andersen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Hans Peter Leest
Præsentation
Kasserer 
29 24 60 72
kasserer@cykelmotionviborg.dk

Se hele beskrivelsen
Jesper Nyrup Poulsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
John Højgaard
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Lars Johannsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Niels Stisen Varnum
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Ole Husum Mikkelsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Ole Karsten Christiansen
Præsentation
30762061
Se hele beskrivelsen
Per Møller
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Per Vagnby
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Preben Andersen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Preben Poulsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Jørgen Kaack
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Sponsorudvalg leder
Jørgen Kaack
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Turudvalg B leder
Knud-Erik Bornhardt
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Tøjudvalg leder
Jørgen Kaack
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Revisor
Leif Aasten
Præsentation
Tlf.: 24 67 69 60
E-mail:leif@revision-viborg.dk
Se hele beskrivelsen