Cykel Motion Viborg Nyhedsbrev 3/21 af 8 APR 2021

 

1. Coronakrisen. Alle aktiviteter i klubhuset er aflyst pga. forsamlingsloft på 5  personer indtil videre. Her er de kommende aktiviteter (som kan ses på Klubmodul):

1.1 Sæsonstart 9-10-11 APR (afvikles uden indledende kaffe m. brød og uden efterfølgende pølser, dvs kun udenfor). Indkaldes via Klubmodul event med tilmelding i gruppe A, B eller C. Såfremt vi bliver flere end 50 adskilles grupperne fysisk. ”Sæsonstart 2” med kaffe og pølser afvikles senere hvis muligt. Der er stadig ledige pladser. Husk at melde til for bl.a. at få besked ved ændringer eller aflysning.

1.2 Lang træningstur 24 APR (fastholdes, men vi mangler en kaptajn)

1.3 Sponsorløb Rene Herman 27 APR (gennemføres såfremt vi kan finde en ansvarlig og Rene Herman accepterer, dog max 50)

1.4 Lang træningstur m. frokost af Pernille Høgh 1 MAJ, (gennemføres med tilmelding)

1.5 Generalforsamling 3 MAJ (afventer myndighedernes corona instrukser)

1.6 Seniorkaffe 11 MAJ (afventer myndighedernes corona instrukser)

1.7 Stjerneløb 11 MAJ forventes afviklet såfremt vi får nogle hjælpere.

1.8 17 MAJ Formøde vedr. miniferie m. ægtefæller (afventer myndighedernes corona instrukser)

1.9 Sponsorløb Unik Funkis 18 MAJ forventes afviklet såfremt vi får nogle hjælpere.

1.10 Miniferie m. ægtefæller 1-3 JUN (forventes afviklet)

1.11 Enkeltstart (med nye regler) 8 JUN afvikles som planlagt af Poul og Flemming Glintborg

1.12 Lang træningstur 12 JUN (fastholdes, men vi mangler en kaptajn)

2. Generalforsamling er fastsat til 3 MAJ 2021. Såfremt forsamlingsloft forhindrer fysisk fremmøde udsættes generalforsamlingen og bestyrelse/udvalg/m.m. fortsætter.

 

2.a Bestyrelse på valg er:

Hans Peter Leest (HP), kasserer, villig til genvalg

Claus Monberg(CM) villig til genvalg

Pernille Høgh (PH), villig til genvalg

 

2.b  Valg af suppleanter.

Nuværende er:

Jørgen Kaack

Jesper Baunsgaard

 

2.c Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant

Nuværende revisorer:

Leif Aasten

Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen

Revisorsuppleant: Børge Hansen

2.d Hærvejsløb: Jann Ribergaard, Carsten Simmelsgaard,

2.e Kaptajn:  Caj Stroland

2.f Webmaster/hjemmeside: Carsten Simmelsgaard, Harry Sørensen

2.g Køre: Carsten Simmelsgaard,

2.h MTB: Martin Kristensen er afgået, kandidater efterlyses

2.i Tur (ulige år til eksotiske steder): Knud-Erik Bornhardt, Harry Sørensen

2.j Tur (lige år til Gardasøen eller Mallorca):  Caj Stroland

2.k Tøj: Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen

2.l Sponsor: Jørgen Kack

2.m Inspektør: Poul Glintborg

2.n Billedredaktør: Harry Sørensen

Da CMV ikke har fået meldinger fra ovenstående forventer klubben at alle er villige til genvalg.

3. Træning under corona-nedlukning

3.1 Med et udendørs forsamlingsloft på 50 er der ike noget problem med at cykle i grupper. Dog må vi max være 12 pr. gruppe pga cykelsikkerhed

3.2 Indendørs aktiviteter er i praksis udelukket indtil videre pga forsamlingsloft på 5.

 

4. Køreudvalget  har lavet planen for 2021, som er godkendt af bestyrelsen. Alle aktiviteter er lagt på hjemmesiden og vi mangler blot nogle hjælpere. Meld jer til som ansvarlig eller hjælper til undertegnede. Klubmodul opdateres løbende

5. Retningslinjer og kørestil er under udarbejdelse af kaptajnsudvalget efter sidste kaptajnskursus ved DGI. Foreløbig kan det afsløres at fletning (også kaldet lynlås) af to rækker til en række (en-og-en) foretages efter DGI standard ved at rytterne i venstre kolonne trækker ind bag ved sidemakkeren. (Bemærk at DCU anbefaler at venstre rytter trækker foran sidemakkeren).

6. Udlandsturen bliver ikke til noget i år, men turudvalget arbejder på en tur til Mallorca i 2022.

7. CMV har nu 165 medlemmer (heraf 15 kvinder)

1 nyt medlem ift. Sidste nyhedsbrev

06.04.2021

Dines Thøger

Bolt

45 år

 

Vh

 

Carsten Simmelsgaard

Formand for CMV, køreudvalget og webmaster