Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 10. september 2018 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet sluttede 2100.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand og referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand,

Claus Monberg (CM)

Chr. Greve (sponsor- og tøjudvalg), kun under pkt. 1

Benny Jacobsen (sponsor- og tøjudvalg), kun under pkt. 1

Poul Glintborg, kun under pkt. 2.

Afbud

Martin Kristensen (MTB udvalg) kun under pkt 3.

Caj Stroland (CS) sekretær

Agenda:

1. Sponsorer og klubdragt for perioden 2020-2022 v. Chr Greve. Sponsor- og tøjudvalget fortsætter den gode arbejde med det udgangspunkt at beholde sponsorerne og leverandøren til klubdragten. Vi har p.t. 12 sponsorer, som giver klubben 57.000kr/år.

2. Forslag til renovering af køkken v. Poul Glintborg. Forslag til ca. 17.000kr plus diverse til VVS, service, maling, støjdæmpning godkendt. Om muligt klar inden 25 års fødselsdag 24 JAN 2019.

3. Medlemskab af VTA kommer til at koste 100kr/medlem (CMV har pt 49 MTBere iht Klubmodul). VTA generalforsamling 26 SEP, som HP og CM deltager i. Som udgangspunkt vil CMV fortsætte medlemskabet af VTA, men kun betale for dem, som bruger MTB sporene. Sporbrugerne vil blive opkrævet 100kr via CMV hjemmeside for at få en sticker til at sætte på cyklen.

4. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 18 JUN og 30 JUL 2018. Godkendt.

5. Økonomi og nye medlemmer. Økonomien ser fin ud nu, men kassereren er bekymret for likviditeten på lang sigt, når vi skal give tilskud til klubdragt. Han vil udarbejde et 3-års budget for at se om der er behov for kontingentforhøjelse.

6. Løbende projekter.

7. Format af indkaldelse til bestyrelsesmøde og referat v. Caj udsættes til næste bestyrelsesmøde

8. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

8. Dato for næste møde: mandag den. 22. oktober kl 1900

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand

Løbende projekter:
a. Registrering af cykelstyrt, Carsten

b. Fejring af CMV 25 år 24 JAN 2019,

c. Klubmodul

c 1. Uddannelse af webmaster og kasserer

c 2. Referater direkte på hjemmesiden udenom webmaster

c 3. Kammeratskabspokal. HA køber en ny pokal, da der ikke er mere plads på den nuværende pokal.

d. Klublokale, renovering af køkken

Evt.

a. Deltagelse i sponsorløb, annoncering på FB, aviser m.m. To do liste. Kenneth fortsætter med at lægge sponsorløb på FB og køreudvalget informere naboklubber og sponsorer. Bestyrelsen ønsker ikke at bruge penge på avisannoncer.