Referat af CMV bestyrelsesmøde 23 SEP 2019
 
Oplæg vedr. nyt klubtøj år 2020-2022

Gennemgang af ny kollektion v/ tøj- og sponsorudvalget: Benny Jacobsen og Christian Greve.

Udvalget udsender indbydelse til klubaften med præsentation af det nye klubtøj samt prisoversigt.

Der bliver mulighed for at prøve tøjet inden bestilling. Tilmelding via Klubmodul.

 

CMV skifter bank fra Andelskassen til Handelsbanken, grundet ændring i sponsoraftaler.

Der er kommet enkelte nye sponsorer til, der også er interesseret i at afholde sponsorløb.

 

2)      Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, ingen kommentarer.

 

3)      Gennemgang af klubbens økonomi ved kasserer Hans Peter Leest.

Ingen anmærkninger.

 

4)      Medlemsantal: 188, det ligger ret konstant.

5)      Kommende Events:

 

Tirsdag d. 10.12.19 Julefrokost kl. 13 (Tilmelding via Klubmodul.)

Mandag d. 16.12.19 Klubaften med Gløgg og æbleskiver (Tilmelding via Klubmodul.)

 

Mandag d. 03.02.2020 Generalforsamling i CMV (sæt x i kalenderen)

 

6)      Mobilepay opretholdes selvom der er et mindre gebyr forbundet med brug af denne ordning. Klubbens medlemmer opfordres til at lave bankoverførsel, hvis dette er en mulighed.

7)      Basis eller Eliteklub gennem DCU

 

Da muligheden for at være Sportsklub bortfalder, er det besluttet at CMV fremadrettet bliver Basisklub. Det betyder at det ikke længere er muligt at køre licensløb gennem CMV.

Skiftet begrundes ud fra prisniveauet, samt at en Eliteklub under DCU skal gennemføre et Licensløb årligt, hvilket vi ikke pt finder, at der er ressourcer og frivillige hjælpere nok til at varetage.
De ryttere i klubben, der kører licensløb er adspurgt inden beslutningen er truffet og tilbagemeldingerne er at der bakkes op om at CMV bliver Basisklub.

 

           Evt.

a)      Klubaftener bliver fremadrettet 1 gang om måneden, samt efter ønske, hvis der er spændende nye tiltag.

b)      Træning på elcykler tages op igen, hvis der er stemning for dette blandt klubbens medlemmer.

c)       Prøvemedlemsskaber bliver igen en mulighed i forbindelse med tilmelding til Hærvejsløbet 27. juni 2020 ligesom i 2019.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 4.11.2019.