Referat af CMV bestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 2023 kl. 1900-2147

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Caj Stroland (CAS)

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM)

Henning Fryd Christensen (HF) (kun under pkt. 1)

Afbud Ingen

Agenda:

1 Ideer om fremtidsudvikling af CMV. HF præsenterede 3 interessante emner:

1.1 Visitkort. Bør også indeholde e-mail, FB, scan til KM. Forslag om at omdøbe PhD og Cafe-holdet til senior 1 & 2, træningstider ændrer sig jævnlig og bør ikke medtages. Bestyrelsen vil overveje forslaget og komme med ændringer. HF vil trykke 500stk vederlagsfrit

1.2 Klubaften gode forslag som gives til udvalg for klubaften (JG, HP, CAS), specielt om kost

1.3 Lokaler 3 forslag 1. prioritet værksted, som kunne trænge til oprydning. Hvorvidt der vil være interesse som et MTB rum er usikkert, 2. prioritet opholdsrum/klublokale, ingen interesse for særskilt bestyrelseslokale/kontor.

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 17 APR 2023

Plan om opsætning af skilte for samling af A-, B- og C-ryttere ved klubben sættes i bero.

Lange ture, kaptajnskursus o.lign oprettes som Event isf kalender.

3. Kommende aktiviteter

14 JUN Lang træningstur

19 JUN Intro til nye medlemmer (FM kan ikke deltage, aktion CAS) FM inviterer med tilmelding (status 13 JUN: 3 ja, 4 nej, resten ikke svaret)

24 JUN Hærvejsløbet

 26 JUN Kaptajn og hjælperaften, FM inviterer, JK har kalender, kaptajner på B- og C-hold, FM mødeleder

14 AUG Yoga udsættes til SEP/OKT aktion FM, i LOF lokale til start. Hvis det bliver en succes kan vi overveje andre lokationer i fremtiden

19/28 AUG Lange ture til Vejle og Ringkøbing bliver langt i KM som event.

9 SEP Kaptajnskursus , opslag på FB, også for nuværende kaptajner, tilmelding på KM og FB. CAS opretter event

4. Økonomi og nye medlemmer (142 medlemmer inkl. 7 prøvemedlemmer) HP giver besked til CAS om nye medlemmer som bliver budt velkommen på FB. 160.000kr på konto, hvilket ikke er for meget pga femtidig tilskud til klubdragt.

5. Udlandstur 2024: Garda eller Mallorca. Nedennævnte resultat er ikke repræsentativt. Ny undersøgelse på FB, akt CAS, deadline 1 JUL.BM   beslutter derefter.

 

Navn

Ja

Nej

Blank

Tur til Mallorca vil du så deltage

9

1

6

Tur til Garda vil du så deltage

9

4

1

Vil du foretrække Mallorca

10


2

Vil du foretrække Garda

5

5

3

 

6. Fg. formand 25 JUL-5SEP mens formand er på ferie i Holland.  JK bliver fg. formand.

7. Lokal idrætsnetværk v. Viborg Idrætsråd JK undersøger mulighederne.

8. Navneskilte til cyklen. CAS får en rabatkode, som fordeles på FB. CMV anbefaler navn på cykel og hjelm.

8. Evt. og bordet rundt 

CAS billeder af damerne på KM. CAS aktion.

KM hjemmeside revideres CAS taler med Harry og datter (IT ekspert)

Klubaften udvalg mødes JK, CAS, HP 15 JUN  kl 1400 hos CAS

9. Dato for næste møde: 24 JUL 2023)

10. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Ny tøj leverandør undersøges v. JK. Krav om kvalitet og afprøvning.

Løbende projekter:

a. Klubmodul

-Ny klubdragt med billeder og priser på hjemmesiden (Harry og tøjudvalget)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)

c. Klubaftener med indhold

Vh Carsten