Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 12. februar 2018 kl. 1900-2200

Mødet blev afholdt i klub lokalerne.

Deltagere

ü    Carsten Simmelsgaard (CS), formand

ü    Hans Peter Leest (HP), kasserer

ü    Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand

ü    Claus Monberg, nyt medlem

ü    Caj Stroland, nyt medlem

Michael Gramkow (MG) afgående medlem, kun pkt. 1 og 2

Steffen Lønvig, sekretær (SF), afgående medlem, kun pkt. 1 og 2

Afbud ingen

Agenda/dagsorden.

1. Konstituering af bestyrelse og fordeling af opgaver (se opgaver i bestyrelsens arkiv)

Claus afløser Steffen.

Caj afløser Michael

Claus M opgaver:

Event og klub støttet løb Hønehøj- MTB- Hal Ege løg- Alhede løbet.

Ideer til klub aften.

Caj S opgaver:

Sekretærer.

Medlemmer opfordres til selv gå ind på klubmodul og ser hvilken samt hvem der har de forskellige opgaver.

Mand finder det under fanen OM OS.

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 30 JAN og generalforsamling 5 FEB 2018

Opgaver CAJ undersøger på kommunen om ændringer af formål vil have indflydelse på tilskud.

Løbende opgaver for bestyrelsen:

Registrering af cykelstyrt, Carsten

b. Aftale med Rolsted: 15%, mængderabat, foredrag. Formaliseres

c. Policy for klubtilskud

d. Fejring af CMV 25 år 24 JAN 2019

c. Klubmodul

c1. Fordeling af rettigheder: billedredaktør, shop, forum

c 2. uddannelse

3. Økonomi og nye medlemmer

Der er optaget to nye medlemmer.

Økonomi intet nyt siden generalforsamlingen.

4. Løbende projekter.

Se punkt 2.

5. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

Bestyrelsen siger mange tak til Michael for han indsats i bestyrelsen og i klubben.

Michael forsætter i MTB / hjælper i denne gruppe.

6. Dato for næste bestyrelse møde

Den.22.marts kl. 19.00 mødes sted Klubben.

Evt.

1.   Tilbud på Vo2 max test ved heartfit

( Carsten kontakter heartfit og høre om de var interesseret i at komme til en klub aften og fortælle om VO2 max test mv.)

2.   Middag for ledelsen, kaptajn og hjælpere.

Lørdag den

28. april kl.18.00 til 21.00. Carsten informerer mere om det og oprette en event

For en god ordensskyld kan der ikke besluttes noget under EVT. (denne gang går det, hilsen sekretæren ((: )

Referent Caj