Referat af CMV bestyrelsesmøde, tirsdag den 2. april 2024 kl. 1900-2130

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM) , kasserer

Freddy Brion Nielsen (FB).

Ole Mikkelsen (OM)

 

Afbud 

Lars Johannsen (LJ) er I udlandet indtil 1JUN 24

Agenda:

1 Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 27. februar 2024. Mallorca deltagere opdateres i Klubmodul af FM (LJ har meldt fra)

2. Tilbagemelding fra møde i cykelnetværket 13 MAR 24.

3. Opdatering af udvalg m.m. Preben A. tilføjet kaptajnsudvalg

4. Nye medlemmer.

4.1 126 medlemmer, 1 ny siden sidste møde

4.2 Der var et opslag omkring Juniorcykelhold på Facebook hvor jeg kun hørte fra Freddy - hvad tænker I om det? Tages op i Cykelnetværket til koordinering af Viborg cykelklubber. . Kræver en ansvarlig kaptajn og et ungdomsudvalg.

5. Aktiviteter

Bemærkninger fra hjælperaften 25 MAR

APR/MAJ åbent hus og introduktion af nye medlemmer v. kaptajnsudvalget JK, Jann, Preben A. JK, OM m.fl. mødes vedr. åbent hus evt. med annonce i lokalavis. Evt. en tøserunde, som dog kræver tovholder.

20-27 APR 24 Udlandstur til Mallorca, 32 tilmeldt, LJ afmeldes så 31 deltagere

21-23 MAJ 24 Miniferie med partner, 8 tilmeldt

8 JUN lørdag, sponsorløb

6. Økonomi 

Generelt: Tilskud på 300kr.tiludlandstur bør revurderes, men er besluttet på generalforsamling.

Nets, banker og MobilePay er dyr men ingen alternativ løsning.

Bankkonto pt: 286.774kr heraf ca.40.000kr fra Coast to Coast. Reelt indestående ca. 245.000kr.

Medlemmer som køber via MobilePay skal skrive hvad de køber samt skrive til kasserere, hvad de har købt..

6.1 Coast to Coast har givet gebyrer på mere end 500 kroner til nets for indbetalinger plus det koster tid til bogføring/administration. Accepteret af KE. CMV kan hjælpe igen med passende forventningsafstemning såfremt turen kun er for CMV medlemmer.

6.2 Medlemsbetaling for Viborg Trails Arena (VTA) Undalslund 100 kroner årligt - skal medlemmer selv betale det via kontingent frem for klubben. Antal deltagere af VTA spor (kun single tracks) i Viborg kommune skal undersøges. FM udsender event. MTB ryttere kan hente VTA sticker i klubben.

7. Der er 50 personer/profiler registreret i systemet som ikke er medlemmer mere - hvad skal vi gøre ved dem? Alle på nær medfølgende ægtefæller til udlandsture kan slettes.

8. Evt. og bordet rundt 

For sen sponsor betaling: kasserer sender1-2 rykkere, derefter beslutter bestyrelsen videre forløb..

Kørsel for klubben betales med statens laveste sats (pt 2.19kr/km) efter ansøgning til kassereren eller bestyrelsen.

9. Dato for næste møde mandag 13 MAJ kl 1530

10. Løbende projekter iht bilag.

Evt. 

Værktøj i værksted. Ansvarlig?

Office pakke til kassereren. CMV giver et tilskud på 50%.

Martins mindefond. Minde løb til sommer/august og TV. FM kontakter enken for accept.