Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 24. juli 2023 kl. 1900-2038

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM)

 

Afbud Caj Stroland (CAS)

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 12 JUN 2023 herunder Ideer om fremtidsudvikling af CMV:

- visitkort forside m. logo og hjemmeside, bagside 4 info som vedlagt, hvor Henning Fryd må placere dem på en pæn måde

- PhD ændres til senior CMV fastholder PhD

-lokaler Lager og værksted skal ryddes op, forslag til indretning og struktur. Ingen væsentlige ændringer til funktioner

- klub aften v. JK, HP og CAS tentative planer første mandag i OKT, NOV, DEC, JAN FEB, MAR. Ægtefælle/partner inviteres via Klubmodul efterhånden, som aftalerne er på plads.

2 OKT Colo-Quick cykelhold

6 NOV Morten Kjærsgaard cykling fra Nordkap til Sydeuropa

4 DEC VFF fra bunden af 1. div til top af superliga

8 JAN 2024 Rolsted

5 FEB 2024 Galten CK

4 MAR 2024 Kostbriefing formidlet af Viborg Idrætsråd

  • Navneskilt til cykel. Klubmodul redigering. Ved CAS. Uafklaret 

 

2. Kommende aktiviteter

19/28 AUG Lange ture til Vejle og Ringkøbing

 8 SEP Yoga (12 tilmeldt)

9 SEP Kaptajnskursus afholdes uanset antal tilmeldte.

29 SEP klubfest ansvarlig. FM spørger medlemmerne

5 og 30 SEP Træning m. socialt samvær

1 DEC julefrokost fredag kl 1730 (Freddy og FM)

 

4 DEC klubaften m. gløgg før eller efter evt. foredrag

Diverse klubaftener. Tema/briefinger bliver lagt på KM af JK så snart aftalerne er på plads

Udlandstur 2024: Mallorca dato og tilmelding. Foreløbig plan bliver lagt på FB i uge 30 af CAS Bedre styr på fordeling af (enkelt)værelse

 Evt Pyrenæerne tur via CMV til efteråret  SEP 2024

Nye rejsearrangører i 2025 efterlyses

3. Økonomi og nye medlemmer (143 medlemmer inkl. 7 prøvemedlemmer). Økonomi OK.

4. Evt. og bordet rundt

  • Netværk af cykelklubber via Viborg Idrætsråd  er under oprettelse. JK deltager
  • Tøjlager oprettes ikke pga pris, ny klubdragt bestilles ad hoc
  • Ny tøjleverandør undersøges

5. Dato for næste møde: 7 SEP 2023

6. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:

a. Klubmodul

-Ny klubdragt med billeder og priser på hjemmesiden (Harry og tøjudvalget)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)

c. Klubaftener med indhold

Vh Carsten

Vedlagt forslag til visitkort (bagside)

Cykel Motion Viborg (forkortet CMV) har fokus på motion, oplevelser og socialt samvær. 

E-mail: formand@cykelmotionviborg.dk

FB: Cykel Motion Viborg

Klubhus: Bøssemagervej 3A, Viborg