CMV bestyrelsesmøde 12 AUG 2019

 

Tilstede:

Carsten Simmelsgaard Formand, Hans Peter Leest  kasserer, Claus Monberg, Caj Stroland og Pernille Høgh.

 

1)    Medlemskab af DGI drøftes og fordelene heraf. DGI tilbyder Kaptajnkurser. Der er 3 medlemmer, der foreløbigt ønsker at deltage i Kaptajnkursus. Hvis der er øvrige medlemmer, der ønsker at få Kaptajnkurset henvender man sig til Caj Stroland.

 

2)   Økonomi og nye medlemmer.
Der er p.t 188 medlemmer i CMV. Nye medlemmer bliver budt velkommen af Caj Stroland og bliver tilbudt en mentor, hvis de ønsker det.

 

Kassereren beretter om regnskabet, der ser fornuftigt ud.
Klubben er blevet tilført midler fra Viborg kommune og har modtaget penge fra Hærvejsløbet, hvor en del af klubbens medlemmer var frivillige hjælpere.

 

 

3)   Løbende projekter i klubben:

-         Registrering af cykelstyrt v. Carsten

-         Referater direkte på hjemmesiden, når sekretæren får det lært.

-         Kammeratskabspokal i klubmodul kan oprettes som en afstemning.

 

4)   Kommende aktiviteter.

 

Klubmesterskab Damer

Klubmesterskab Herre 60+

Klubmesterskab Herre under 60

 

Klubben ønsker flere deltagere til Klubmesterskabsløb samt sponsorløb.

 

Klubmesterskabsløb afvikles som 3 forskellige løb henover sæsonen.

1.   Stjerneløb v. Finderup

2.   Enkeltstart v. Romlund 30 km

3.   Linjeløb v. Løvel/Vrå 50 km for herre og 40 km for damer og herre 60 +

 

Caj Stroland undersøger muligheder for lån af tidtagningssystem til en fornuftig pris for at undgå misforståelser i forbindelse med tidtagning. Det besluttes at der ikke ellers lejes tidtagningssystem, da det koster 12000 kr. at leje og deltagerantallet til Klubbens løb er mellem 13 og 25 deltagere p.t. så det er urentabelt.

                Der afholdes Klubfest d. 21.9.2019 kl. 19 i klubbens lokaler på Bøssemagervej.
                Der bliver en egenbetaling på 100 kr.
                Caj Stroland sørger for en forrygende festmiddag incl. drikkevarer.
                Tilmelding via klubmodul hvor invitationen er sendt ud.

5)   Klubbetalte løb.

Der bliver indført en egenbetaling på 25 kr. ved tilmelding via Klubmodul. Hønehøjløbet dog kun 10 kr.

Det pointeres fra formandens side, at det er ok at melde fra til et klubbetalt cykelløb, hvis man er udfordret af vejrlig, sygdom eller andet. Klubbens medlemmer er så hardcore cykelryttere, at de kun melder fra til cykelløb, hvis der er en seriøs grund.

 

6)   Evt.

Der er et tilbud fra Viborg idrætsråd om uddannelse af traffikofficials, der er ingen medlemmer der har meldt sig. Ønsker du at blive uddannet trafikofficial kan du henvende dig til Formand Carsten Simmelsgaard.

 

Hans Peter Leest kontakter Viborg Kommune vedr. retningslinjer for Lejeindtægter ved udlejning af klubbens lokaler til arrangementer, da der er udtrykt bekymring for at klubben kan miste sit tilskud til klublokaler fra kommunen, hvis klubben har lejeindtægter fra udlejning.

Der følges op på dette ved næste bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen har godkendt Klubturen til Gardasøen d. 19.5.2020 – 26.5.2020

Prisen er fastsat til 5600 kr. og klubben garanterer prisen.

Tilmelding via klubmodul, hvor der ved til melding bliver trukket 100 kr.

1.10.2019 bliver der trukket 3000 kr. til dækning af Flybilletter og hotel.

1.4. 2020 bliver det resterende beløb på 2500 kr. trukket.

 

Pernille Høgh, referent