Referat af CMV bestyrelsesmøde, torsdag den 7. december 2023 kl. 1900-2130

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand og referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Caj Stroland (CAS)

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM)

Ole Mikkelsen (OM) fra tøjudvalget, under pkt 1

 

Afbud 

Henning Fryd (HF), under pkt 1

Agenda:

1. Forslag af Henning Fryd vedr. klubtøj. Nyt møde arrangeres onsdag 13 DEC kl 1500. FM indkalder.

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 16. oktober 2023. Iab 

3. Aktiviteter

27 NOV cykelnetværk u. Viborg Idrætsråd v. JK som kontaktperson. 2 møder pr. år. Næste møde 13 MAR 17-20 v. Viborg MTB. FB oprettet: Cykelnetværk Viborg Kommune.

12 DEC 23 og 9 JAN 24 seniorkaffe

9 JAN 2024 klubaften om sikker trafik

29 JAN 2024 generalforsamling

5 FEB klubaften m. Rolsted Cykler

4 MAR kost og ernæring, ny foredragsholder findes

25  MAR kl 1900 hjælperaften m. udpegning af kaptajner m.m. frem til 1 JUL

23-24 MAR sæsonstart v. kaptajnsudvalget

 APR/MAJ åbent hus og introduktion af nye medlemmer v. kaptajnsudvalget Caj og JK, Jann, Preben A

20-27 APR 24 Udlandstur til Mallorca, 32 tilmeldt

21-23 MAJ 24 Miniferie med partner, 8 tilmeldt

4. Nye aktiviteter i 2024: Yoga ikke tidligere end 1600. Caj undersøger andre lokationer uden betaling

5. Fremtidsværksted

- Wall of fame (opslagstavle med billede af bestyrelsen og diverse udvalg m.m.) v. JK

Opdatering og beskrivelse af udvalg. Udkast v. FM. Opdateret. Navnene herfra danner grundlag for ”Wall of fame” og titler i Klubmodul

- Papirkalender i klubben med aktiviteter v. JK

- Information opslagstavle v JK

6. Økonomi og nye medlemmer (145 medlemmer heraf 20 kvinder). OK

7. Klub værksted som vinteropbevaring af MC (anmodning fra Henning Fryd). Nej fra bestyrelsen for lignende opbevaring.

8. Evt. og bordet rundt 

9. Dato for næste møde 23 JAN 24

10. Løbende projekter iht bilag.

Evt. 

Rundvisning på Viborg stadion v. VFF. OM undersøger

Klubaften om håndbyggede cykler. Info af Søren Bech.  22 JAN 2024. FM inviterer på KM inkl. ægtefæller. JK inviter cykelnetværk.

Løbende projekter:

a. Klubmodul

-GPS ruter på hjemmesiden udsættes UFN

Reklamer på Klubmodul? V. HP droppes

- ny/revideret hjemmeside FB aut. overføres til KM? Link til ny hjemmeside? Orientering v. Klubmodul  for nemt at skrive til alle via app?

b. Kontor og værksted trænger til fornyelse. Ideer modtages. Værkstedchef efterlyses. Udsættes til næste møde

c. Generalforsamling 29 JAN 24. Caj sørger for spisning.

d. Udlandstur 2025 ikke til Mallorca. Ansvarlig turudvalg udpeges, senest ved generalforsamling.

e. Udendørslys virker ikke. Nyt med solpanel opsat af FM. Virker kun periodevis (for lille batteri/for lidt sol?) HP tager aktion og spørger udlejer om han kan sætte et udendørslys op..

f. Martins mindefond 16.035kr. Afventer.

g. -  Aktionspunkter fra fremtidsværksted på opslagstavlen i klubben drøftes næste gang