Start dato og tid:

22.03.2018 - kl. 18.00

Slut dato og tid:

22.03.2018 - kl. 19.00

Sted:

Bøssemagervej 3a, Viborg

   

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, torsdag den 22. marts 2018 kl. 1800-1900

NB. Mødet vil slutte senest 1900. Evt. ikke behandlede punkter vil blive udskudt til næste bestyrelsesmøde. Mødet flyttet pga. mentormøde kl 1900 med deltagelse af Carsten og Caj.

Deltagere

ü      Carsten Simmelsgaard (CS), formand

ü       Hans Peter Leest (HP), kasserer

ü       Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand

ü      Caj Stroland sekretær

ü      Claus Monberg

Afbud

ü     Ingen

Agenda:

ü     Referat fra mødet. ( Caj )

1.    Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 12 FEB

 Der var et par ændringer, møde dato var ikke d. 19. 3 men 22.3. 2018

 Økonomi og nye medlemmer

ü     Kassebeholdningen pr. d.d. ca. 300.000, kr.

ü     Kasserne gav udtryk for at vi passer på med at love for meget, det er altid godt at have lidt reserver.

            1 nyt medlem og 2 udmeldte.

2.    Løbende projekter.

ü     Sikkerhed på cykler (Carsten)

ü     Arbejdet med hjemmeside/klub modul (Carsten)

ü     Aftale med Roldsted er underskreven (HP)

ü     Registrering af cyklestyrt (Carsten)

3.    Fejring af CMV 25 år 24 JAN 2019, oplæg af Claus

ü     D.24 jan. 2019. afholdes der en reception for medlemmer & sponsorer. (Carsten)

ü     Opstart på cykle sæsonen, kan der evt. laves et løb hvor man køre nogle omgange og slutter ved klubben, hvor der er socialt samvær og spisning lign. (Claus)

Policy for klubtilskud

ü     Carsten laver et forslag til næste bestyrelsesmøde.

 Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

ü     Der var ingen punkter.

         Dato for næste møde:  23 april kl.19.00 -21.00.

  Venlig hilsen

Caj Stroland, sekretær formand