Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 23. januar 2024 kl. 1900-2135

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM)

Freddy Brion Nielsen (FB), kun under pkt 1.

 

Afbud 

Caj Stroland (CAS)

 

Agenda:

Generalforsaml9ing

1.Regnskab diverse indtægter/udgifter rettet til og godkendt af alle

Spisning Caj?? FM undersøger. Caj har styr på det og behøver ikke hjælp.

Udvalg m. beskrivelse ingen bem.

Nye kandidater til bestyrelsen: Freddy, evt. Lars J. (JK undersøger)

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2023 

JK: Referater bør også lægges under fanen info-referater. FM undersøger om Harry vil gøre det.

3. Aktiviteter

29 JAN 2024 generalforsamling       

31 JAN Yoga (8 tilmeldt, min 8)

5 FEB klubaften m. Rolsted Cykler

21 FEB Yoga (6 tilmeldt, min 8)

28 FEB Yoga (4 tilmeldt, min 8)

4 MAR kost og ernæring, ny foredragsholder fundet

25  MAR kl 1900 hjælperaften m. udpegning af kaptajner m.m. frem til 1 JUL akt. JK BM efter generalforsamling udfærdiger aktivitetskalender

23-24 MAR sæsonstart v. kaptajnsudvalget

 APR/MAJ åbent hus og introduktion af nye medlemmer v. kaptajnsudvalget Caj og JK, Jann, Preben A

20-27 APR 24 Udlandstur til Mallorca, 32 tilmeldt

21-23 MAJ 24 Miniferie med partner, 8 tilmeldt

8 JUN lørdag, sponsorløb til alle sponsorer m. grill bagefter

6. Økonomi og nye medlemmer (140 medlemmer heraf 15 kvinder)

8. Evt. og bordet rundt 

Medlemskab af DCU besluttes på næste BM

Referat fra generalforsamling hurtigt pga billeder af bestyrelsesmedlemmer

9. Dato for næste møde 26 FEB kl 1830.

10. Løbende projekter iht bilag.

Evt. 

DGI postkort evt. ifm åbent hus

Løbende projekter:

a. Klubmodul

- ny/revideret hjemmeside. DGI har nævnt holdsport.dk som en mulighed, men kan ikke vurdere om den er bedre end Klubmodul.

b. Kontor og værksted trænger til fornyelse. Ideer modtages. Værkstedchef efterlyses.

c. Generalforsamling 29 JAN 24. Caj sørger for spisning.

d. Udlandstur 2025

e. Udendørslys virker ikke. Nyt med solpanel opsat af FM. Virker kun periodevis (for lille batteri/for lidt sol?) Udlejer har sat nyt lys op.

f. Martins mindefond. Forslag modtages stadig

Vh Carsten