Referat af CMV bestyrelsesmøde. (CAS)

MV bestyrelsesmøde

Tidspunkt

28.01.2019 kl. 19.00 - 28.01.2019 kl. 22.00

Sted

Bøssemagervej 3A, 8800 Viborg

Agenda til bestyrelsesmøde, mandag den 28. januar 2019 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet vil slutte senest 2200. Evt. ikke behandlede punkter vil blive udskudt til næste bestyrelsesmøde.

 

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand,

Caj Stroland (CS) sekretær

Claus Monberg(CM)

Afbud.:

 Alle mødt.

 

Agenda:

1.    Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 10 DEC 2018.

Godkendt.

 

2.    Økonomi og nye medlemmer

Revideret og udsendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmer.

3 nye medlemmer de får tildelt en mentor d. 28 marts. Til intro aften.

DGI forslår af vi tager prøve 42 medlemmer som er tilmeldt til hærvejens løbet, det får tilbud om prøvetræning, de kan så efter følende melde sig ind i klubben.

Der skal udpeges kaptajner inden info aften for nye medlemmer.

 

3.    Løbende projekter iht bilag (vedlægges senere).

Kammeratskabspokal, ansvarlige (HA) sørge for indgravering mv.

Klub aften med Rolsted udsættes / aflyses 4 marts.  Ansvarlige (HP) slår ny dato op på hjemmesiden.

·         Ændringer af gennemsnit på de forskellige hold. Ansvarlige (FM)

·         Skilte eller lign. markering af de forskellige hold startsted ved klubben.

Deadline inden 28 marts. Ansvarlige (HA)

·         Deltagelse i løb. Ansvarlige (CM)

·         Takke fest d. 22 marts i klub lokale mad og drikkevare. Ansvarlige (CAS)

Takkefest borddækning og mv. i klubben. Ansvarlige (FM-PG)

·         Klub Fest i sep. Mad drikkevare. Ansvarlige (CAS)

Klub Fest. borddækning og mv. i klubben. Ansvarlige (FM-PG)

·         Julefrokost dec. Mad mv. (FM-CAS)

·         Julefrokost borddækning lign. Ansvarlige (PHD)

 

 

 

 

 

4.    Plan for generalforsamling 4. FEB 2019.

Formandens beretning (FM)

Økonomi (HP)

Valg Til bestyrelsen (FM) Henrik ønsker ikke genvalg.

Mad indkøb (CAS)

Bestyrelse møder kl. 18.45 for at gøre klar der skal laves kaffe mv.

 

5.    Plan for aktiviteter i 2019

      Sæsonstart d. 29 marts, hjælper aften 18. feb. Klubben. Ansvarlige??  (FM)

 

6.    Evt., rundt om bordet

Jubilæet forløb godt mange fremmødt god mad hyggelige stemning.

Tak til Poul, Preben, Ole, John, Freddy. Håber jeg fik alle med.

 

7. Dato for næste møde 26 MAR 2019 kl.19.00 .

 

Venlig hilsen

Cykel Motion Viborg