Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 15. april 2020 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Mødet sluttede 2130.

 Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH), referent

Caj Stroland (CS)

Henning Fryd Christensen (HFC) sponsor- og tøjudvalg, kun under pkt. 1 og 7
Jan Hjarbæk (JH), sponsor- og tøjudvalg, kun under pkt. 1

 

Afbud

ingen

 

1.   Direktiv for sponsor- og tøj udvalg, herunder mulighed for lagerstyring.

 

Drøftelse om CMV skal være lagerførende for Marcello Bergamo, Rolsted eller andre.

Lagerføring giver lidt mængderabat til medlemmerne. Tages op i bestyrelsen om det skal fortsætte.

 

Nye medlemmer kan købe Tøjgrundpakken med samme rabat som gamle medlemmer.

De gamle modeller cykeltøj kan sælges til 100 kr. pr. del til nye medlemmer.

 

Sponsorreklamer på klubtøjet undersøges til næste gang, der skal indkøbes klubtøj og laves nye sponsoraftaler. Tøjudvalget undersøger muligheder for indkøb af klubtøj om 3 år.

Tøjudvalget kan vælge leverandør og derefter præsentere det for medlemmer og bestyrelse.

Reklamer på cykeltøjet er uafklaret. Tøj- og sponsorudvalget kommer med et oplæg om sponsorstøtte fremadrettet og præsenterer også dette for bestyrelsen.

 

Drøftelse om kvalitet og pris på det nye cykeltøj. Christian Greve har sendt en tilfredshedsundersøgelse ud som medlemmerne kan udfylde.

 

Bestyrelsens direktiv til sponsor- og tøjudvalg er at klubdragten skal have en grøn grundfarve og tøjet skal være en god kvalitet. Og naturligvis skal vi have så mange indtægter som muligt fra sponsorerne.

 

Indkommende spørgsmål:

Hvad er vores ambitioner, da vi nu er en basisklub:

Vi er en motionscykelklub med fokus på det sociale samvær og aktive medlemmer.

 

Efter mødet har tøj-og sponsorudvalg trukket sig, hvorfor nye kandidater bedes meldes sig

 

2.   Opfølgning på generalforsamling fra d. 24.feb. 2020

Kursus i klubmodul afholdt 15 FEB 2020

Træningstider er ændret på hjemmesiden og på Facebook.

 

3.   Referat D. 6. JAN OG D. 23 MAR ( skypemøde). Ingen bem. 23 MAR referat udsendt som nyhedsbrev.

 

 

4.   Økonomi og nye medlemmer

169 medlemmer.

 

 

5.   Mange klubstøttede motionsløb er aflyst i år grundet Coronavirus.

 

Diverse sponsorløb er aflyst. Hold øje med klubmodul.

 

Vedr. Garda turen:

Knud Erik Bornhardt har undersøgt med refundering af flybilletter til Gardasøen.

Der følges op på muligheder vedr. dette for at sikre at medlemmerne kan få flest muligt af deres penge retur.

Viborg idrætsråd er taget med på råd vedr. om de kan hjælpe CMV i denne sag.

 

 

 

6.   Kommende aktiviteter:

Alle aktiviteter aflysr frem til 10 MAJ

Miniferie med ægtefæller skal senest aflyses d. 2. maj, der er ikke taget en beslutning endnu.

 

Sæsonstart dato fastsættes så snart vi ved noget.

Nye prøvemedlemmer bliver inviteret til informationsaften og tilbydes en  prøveperiode året ud, da Hærvejsløbet muligvis bliver aflyst.

Der lægges evt. op til en længere træningstur i stedet for d. 27.6.2020

 

7.   evt. Intet

 

8.   Næste bestyrelsesmøde for at beslutte kommende aktiviteter afholdes d. 4. maj 2020 kl. 1900 i Klubben.