Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 14. marts 2023 kl. 1130-1348

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, sekretær og referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Caj Stroland (CAS)

Jørgen Kaack (JK)

 

Afbud

Carsten Mulvad Sørensen (CM)


Agenda:

 

1Konstituering og fordeling af opgaver 

FM varetager sekretærjobbet (referater) indtil videre. Opgavelisten opdateret

CM friholdes indtil videre

 

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 20.februar 2023

Ingen bemærkninger

 

3. Opfølgning på generalforsamling 27 FEB 23

Klubstøttede løb udsat UFN

Træningstid torsdag 1700, godkendt

Cykelmagasin Velomor, godkendt, Henning Fryd varetager jobbet, første blad ligger i klubben

Gert Vorre formand MTB/graveludvalg efterfølgende accepteret

Knud-Erik Bornhardt planlægger tur 2024 til Garda, det forudsætter at KE selv vil selv deltage i turen

 

4 Opfølgning på kaptajnsmøde 3 MAR

Årskalender struktureret træning tirsdag m. udpegede kaptajner CAS, JK og Ole Chr.

Kaptajner liste opdateret i Klubmodul

Vest til Kaptajner JK bestiller 17 veste +3 reserve

Trænerkursuskursus 13 MAJ 2023 alle kaptajner inviteres evt. anden dato aktion CAS

Styrke fællesskabet v. alm. træning fx kilte (A B C) i hvert sit hjørne ud for klubben, intro af nye medlemmer aktion CAS

 

5. Udvikling af CMV. 

5.1 Synlighed: visitkort HP hjemme lavet. visitkort, kuglepen 50 stk FM

5.2 Skilt på gavl OK

5.3 Navn og logo på cykel CAS bestiller på nettet m. CMV logo

5.4 Sponsorløb samlet med besøg ved alle sponsorer lørdag 10 JUN kl 1000  FM og Preben A. finder en rute og vil være kaptajner i et adstadigt tempo med fotopause ved hver sponsor, m. grill bagefter, kun for medlemmer i klubdragt

Viborg Autoservice for alle med grill bagefter ved sponsor i AUG, akt JK

5.5 Gasgrill til ca. 4.000kr + gasflaske indkøbt OK

5.6 Fortsat samarbejde m. DGI, næste møde 30 MAJ kl 0900.

5.7 Klubaftener med indhold, ansvarlig CAS + HP+ JK + fra hjælpeaften 3 APR.  6 klubaftener i OKT, NOV, DEC, JAN 2024 , FEB, MAR. Max 10.000kr.

FM orienterer om brug af Klubmodul ved en klubaften

5.8 Brug af FB alle opfordres til at bruge FB mere


6. Kommende aktiviteter 

16 MAR kaptajnsorientering

25-26 MAR sæsonstart

3 APR hjælperaften, emner: kaptajner til tirsdag/lørdag JK+HP, lang træningstur JK+HP, klubmesterskaber, klubaftener m. indhold. Struktureret træning 1 tirsdag i mdr Gert, Jesper P., Lars Johannesen, Preben P., Ole C.3. halvleg, grill

15 APR Åbent hus ok

21-29 APR Mallorca ok formøde 29 MAR kl 1900

7. Økonomi og nye medlemmer

198.047kr, 131 medlemmer

8. Evt. og bordet rundt

8.1 Henning Fryd inviteres til bestyrelsesmøde for at præsentere sit projekt, forhindret 17 APR, men inviteres til næstfølgende møde

8.2 3. halvleg Henning Sørensen, Gitte, Niels Stisen Varnum 1. tirsdag i mdr. kaffe/kage/øl/vand ++ efter løb første gang 2 MAJ

8.3 CAS har doneret en laser pointer til brug ved briefinger

8.4 HP vil give vores lås til klublokale og depot en ny kode. Derefter kan alle får en ny nøgle mod kvittering. Depotnøgle gives dog kun til bestyrelsen, inspektøren og formand for tøjudvalget. 

9. Dato for næste møde: 17 APR 2023

10. Løbende projekter ingen bem.