Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 15. juni 2020 kl. 1900-2100

- i klubben, Bøssemagervej 3A

 Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH), referent

Caj Stroland (CS)

 

 

Sæsonstart 27.juni kl 9-10

3 timers cykeltur

Grill kl 13

Lav opslag fb

 

Økonomi og nye medlemmer:

Regnskabet ser fornuftigt ud.

Der kommer løbende nye medlemmer til.

 

Løbende projekter:

Reg af cykelstyrt. CS

 

Varer til salg på hjemmesiden.

Der ønskes en oversigt over varelageret og beskrivelse samt pris.

Kan afhentes og betales via mobilepay ved AFHENTNING I KLUBBEN. HP

 

Buksefedt 10 kr pr. Se tilbud på Fb

 

Gps ruter lægges op på hjemmesiden.

 

Aflysning af enkeltstart.

For at et Klubmesterskabsløb kan afvikles skal der minimum være 15 deltagere

Tilmelding minimum 2 dage før.

 

Næste klubmesterskabsløb 11. Aug. 2020

Klubmester for linjeløb og friløb kåres.

Der bliver ingen samlet Klubmester i pr grundet aflysning af div Klubmesterskabsløb.

Klubaften tema:

Medlemmerne kan komme med ideer til hvordan klubløb skal afvikles for at få flere deltagere på sigt.

Forslag til tema:
Tørring cykelklub fortæller om deres aktiviteter.

 

Prøvemedlemskab ifb med hærvejsløbet forlænges året ud.

Prøvemedlemmer indbydes til sæsonstart d. 27.juni

 

Kommende aktiviteter.

Sæsonstart 27.juni

Tjele Langsø d. 8. Aug

Dollerup Classic 3. Okt

Seniorkaffe 14. Juli og 11.aug for alle.

Linjeløb d. 11. Aug

Lang træningstur d. 15. Aug

Sponsorløb Viborg autoservice 18 aug

Sponsorløb handelsbanken 1 sep

Lang træningstur 5 sep

Friløbsmesterskab 19.sep

Klubfest 19.sep

Sponsorløb starter ved sponsoren hvorfra der køres ud til ruten. Efter løbet køres tilbage til sponsoren der er klar med en forfriskning.

Se beskrivelse på Klubmodul. Der arbejdes på at der inden sponsorløb og andre klubløb lægges rute og gennerelle informationer på facebook Enten på CMVs facebook side for medlemmer eller på facebook siden for Sponsorløb.

Evt.

Tilbagebetaling fra klubtur: der forventes først afklaring sidst på året.

Forslag om Danmarkstur på cykel med overnatning.

Forslag om Træningslejr.

Drøftelse af Udlandstur næste år.

Næste møde afhol