Cykel Motion Viborg Nyhedsbrev 1/21 af 24 FEB 2021

(kan også ses under nyheder i app'en og på hjemmesiden)

1. Coronakrisen. Alle aktiviteter i klubhuset er aflyst pga. forsamlingsloft på 5/10 personer frem til 22 MAR 2021, hvor bestyrelsen mødes for at godkende/justere nedenstående aktiviteter (som kan ses på Klubmodul):

Hjælperaften 29 MAR

Introduktion af nye medlemmer 6 APR

Sæsonstart 9-10-11 APR

Klubaften 12 APR

Seniorkaffe 13 APR

Lang træningstur m. frokost af Pernille Høgh 1 MAJ

Generalforsamling 3 MAJ 2021

Seniorkaffe 13 MAJ

Miniferie m. ægtefæller 1-3 JUN

2. Generalforsamling er fastsat til 3 MAJ 2021. Såfremt forsamlingsloft forhindrer fysisk fremmøde udsættes generalforsamlingen og bestyrelse/udvalg/m.m. fortsætter således.

2.a Bestyrelse på valg er:

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

2.b Valg af suppleanter.

Nuværende er:

Jørgen Kaack

Jesper Baunsgaard

2.c Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant

Nuværende revisorer:

Leif Aasten

Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen

Revisorsuppleant: Børge Hansen

2.d Hærvejsløb: Jann Ribergaard, Carsten Simmelsgaard,

2.e Kaptajn: Caj Stroland

2.f Webmaster/hjemmeside: Carsten Simmelsgaard, Harry Sørensen

2.g Køre: Carsten Simmelsgaard,

2.h MTB: Martin Kristensen er afgået, kandidater efterlyses

2.i Tur (ulige år til eksotiske steder): Knud-Erik Bornhardt, Harry Sørensen

2.j Tur (lige år til Gardasøen eller Mallorca): Caj Stroland

2.k Tøj: Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen

2.l Sponsor: Jørgen Kack

2.m Inspektør: Poul Glintborg

2.n Billedredaktør: Harry Sørensen

Såfremt man ikke ønsker at fortsætte eller ikke er på valg, bedes man give besked inden generalforsamlingen til undertegnede. Nye kandidater til bestyrelse, udvalg m.m. må også gerne melde sig. Vi har til gode at få et demokratisk kampvalg.

3. Træning under corona-nedlukning

3.1 P.t. må man følge sundhedsmyndighedernes anbefaling med cykling i grupper af max. 5 og helst med de samme personer. Næste uge kan vi samles op til 25 personer udendørs, hvorved problemet bliver begrænset.

3.2 Inden sæsonstart 9-11 APR vil bestyrelsen komme med nærmere direktiver mht forsamling i grupper, lyntest, vacciner etc.

3.3 Indendørs aktiviteter er i praksis udelukket pga forsamlingsloft på 10. Her vil bestyrelsen også komme med direktiver når muligt.

4. Køreudvalget har lavet planen for 2021, som er til eftersyn ved bestyrelsen. Nogle aktiviteter er allerede lagt på hjemmesiden og resten kommer i løbet af næste uge.

Nyt er klubmesterskaber i enkeltstart. Her vil man konkurrere om at ramme den tid man selv forventer at bruge på ruten, som nu bliver på 15-20km. GPS og ure forbudt. Forslag af Poul Glintborg, som også er tovholder på mesterskabet. Vi håber at dette vil tiltrække flere og at vi kommer op på min. 15 deltagere.

3. Klubmodul(KM)

3.1 Hvis man ønsker at leje mere end 30 dage frem i tiden skal man sætte en "slutdato" (som ellers er sat 30 dage frem i tiden) og tryk "søg".

3.2 Klubmodul app’en er opdateret, og virker igen på iPhone 6. Klubmodul support har løst problemet.

3. CMV har nu 162 medlemmer (heraf 14 kvinder)

3 nye medlemmer ift. sidste nyhedsbrev.

Oprettet

Fornavn

Efternavn

Alder

19.02.2021

Torben

Larsen

54

27.01.2021

Søren

Pedersen

58

22.01.2021

Finn

Kristensen

55

Vh

Carsten Simmelsgaard

Formand for CMV, køreudvalget og webmaster