Referat af  bestyrelsesmøde, mandag den 9. januar 2023 kl. 1900-2010

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Hanne Mikkelsen (HM)

Claus Monberg(CM)

 

Afbud 

Caj Stroland (CAS)

 

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 12. december 2022

Generalforsamling spisning/start rettet til 1830/1930 ellers ingen bem

2. Udvikling af CMV. 

2.1 Fremtidsværksted 14 JAN 2023, lørdag kl. 0830-1300 m. morgenmad og frokost. Husk tilmelding. CM eftertilmeldes

2.2 DGI vil gerne deltage i møde med kaptajner. Dato gives af kaptajnsudvalget under/efter fremtidsværksted

2.3 Åbent hus.  Dato og ansvarlig gives under/efter fremtidsværksted og inden 14 FEB 23.

 

 

3. Generalforsamling

3.1 Dato:  27 FEB, spisning 1830-1930 (HM ansvarlig), 1930 start på generalforsamling, status på udvikling af CMV, FM indkalder via klubmodul og skaffer dirigent. HM laver referat med hjælp fra FM.

 

4. Kommende aktiviteter 

Åbent hus i en dag APR-MAJ 2023. Tilmelding senest 14 FEB 23

10 JAN 2023Seniorkaffe

13 JAN  formøde m. DGI

14 JAN fremtidsværksted

17 JAN online møde m. DGI

6 FEB Klubaften

14 Seniorkaffe

27 FEB Generalforsamling

Møde med kaptajner

Åbent hus

Hjælper aften? Afventer  fremtidsværksted

Sæsonstart udspil fra kaptajnsudvalg

 

5. Økonomi og nye medlemmer

Lokaletilskud og regnskab underskrevet

God økonomi, 142 medlemmer

5. Evt. og bordet rundt

Klubtøj forventes klar til uddeling fra klubben i uge 5

6. Dato for næste møde: 20 FEB 2023

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Anerkendelse af kaptajner, udvalg, bestyrelse, m.fl.

Løbende projekter:

a. Tilbagemelding fra kaptajnskursus og møde m. kaptajner 17 MAJ 2021

- udpegning af A-kaptajner til træning

- klubdragt til kaptajner ifm. kaptajnsmøde

b. Klubmodul

-Ny klubdragt med billeder og priser på hjemmesiden (Harry og tøjudvalget)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)

c. Klubaftener med indhold

Vh   Carsten