Referat af bestyrelsesmøde (BM), mandag den 30. juli 2018 kl. 19.00-20.10

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand og referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand,

Claus Monberg (CM)

Afbud

Henrik Bruun Axelsen (under pkt. 1)

Caj Stroland (CS) sekretær

Agenda:

1. Udlejning og shop på hjemmesiden

Udlejning vil pr. 1 OKT kun foregå via hjemmesiden. Papirreservationer vil herefter blive fjernet. Klublokalet vil koste 250kr pr. døgn resten(cykelholder, trailer, projektor) 10kr pr. døgn til dækning af slid. FM vil annoncere det i et nyhedsbrev.

Shop på hjemmesiden opgives indtil videre. Der vil blot være billeder at varer til salg med beskrivelse og pris på hjemmesiden. Aktion webhjælp.

2. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 18 JUN 2018 (referat mangler)

3. Økonomi og nye medlemmer. Fin økonomi og ingen nye medlemmer

4. Løbende projekter.

5. Format for indkaldelse til og referat af bestyrelsesmøder udskydes til næste BM

6. Klubfest 22 SEP. FM vil indkalde vha event på hjemmesiden på Golf Hotel og skaffe input til kammeratskabspokalen. HA vil sørge for pokaler.

Hjælper middag og klubfest 2019 vil blive forsøgt afviklet i klublokalet med renoveret køkken.

7. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

8. Dato for næste møde (om ca 6 uger): 10 SEP

Løbende projekter:
a. Registrering af cykelstyrt, Carsten

d. Fejring af CMV 25 år 24 JAN 2019,

c. Klubmodul

c 1. Fordeling af rettigheder: billedredaktør, shop, forum

c 2. Uddannelse af webmaster og kasserer

c 3. Referater direkte på hjemmesiden udenom webmaster

c 4. Nyt design er færdigt

c 5. Overføres til CMV domæne er sket inklusiv e-mail.

c 6. Renovering af køkken inkl. potter, gryder og pander. BM

Venlig hilsen

Carsten Simmelsgaard, formand og referent