Referat af CMV bestyrelsesmøde, mandag den 22. oktober 2018 kl. 1900-2200

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet sluttede kl. 2100.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Henrik Abild (HA), materielmester, næstformand,

Caj Stroland (CS) sekretær og referent

Claus Monberg(CM)

Afbud

Ingen

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 10 SEP 2018

2. Økonomi og nye medlemmer

Turen til Sardinen der er 20 tilmeldte, der kommer måske 2 mere.

Regnskab ser fornuftige ud.

Kontingent ændres kun såfremt kassebeholdningen kommer under et vist beløb (størrelse bestemmes senere) ift. budget for 3 år

3. Løbende projekter.

Generalforsamlingen er den 4. februar 2019 kl.19.30.

Jubilæet 25 år fejres alle medlemmer og sponser inviteres til øl og snack, snitter samt kaffe. Åbent hus fra kl.16.00 – 20.00

Carsten er ansvarlige for planlægningen og afviklingen af jubilæet.

Specielt inviteret skal der give en tilbagemelding om de deltager.

Øvrige som inviteres Viborg folkeblad, udvalgsformand for kultur og fritid samt chefen for kultur og fritid, idrætsrådet, naboklubber, tv Midt, DGI Midt, og radio Viborg.

Medlemmer der har være med i 25 år får en cykletrøje. (Henrik har opgaven med trøjen)

4. Format af indkaldelse til bestyrelsesmøde og referat v. Caj (udsættes til næste møde)

5. Orientering fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer og evt.

Opgaver til klub aftner:

1. Bikerfit Claus

2. Bekool Henrik

3. Udstyrs aften HP

4. Tøjmanden med hans nye tøj Christian G

5. Wep hjælper Caj spørge jan

6. DCU Distriktet årsmøde afholdes den 4. november 2018 i Ikast. CMV deltager ikke

6. Dato for næste møde 10 DEC 19.00-21.30

Venlig hilsen

Caj Stroland (CS) sekretær og referent