Referat af CMV bestyrelsesmøde, mandag den 6. januar 2020 kl. 1800-1850- i klubben, Bøssemagervej 3A

 

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Pernille Høgh (PH),

Caj Stroland (CS)

 

Afbud

ingen

 

Gennemgang af regnskab ved kassereren.

Der kan forventes et underskud pga. tilskud til køb af klubtøj.

 

Kommende aktiviteter

Generalforsamling d. 27. jan 2020 kl. 19.30

Klubaften d. 17. feb. foredrag om træning og hvordan man får mere ud af sin træning.

Hjælperaften d. 24. feb. 2020 kl.19.00. Der ønskes flere frivillige hjælpere til afvikling af løb.

 

Medlem af DGI

CMV tegner et 1-årigt prøvemedlemsskab for at kunne afholde Kaptajnkurser evt. i samarbejde med andre cykelklubber.

 

Emner til generalforsamling:

-         Der ønskes en webmaster til at assistere den nuværende webmaster.

-         Forslag om ændring af træningstider drøftes på generalforsamling.

               Der fremsættes forslag om ændring af træningstid til kl. 17

-         Udlandsture, er der andre der ønsker at arrangere ture.

-         Kaptajner til længere træningsture med henblik på fælles deltagelse i længere løb.

 

Sæsonstart

Fredag d. 3 april kl 1600, lørdag d. 4.april kl. 1000 med morgenkaffe og rundstykker kl. 0900, søndag d. 5. april kl. 10.00

 

Klubstøttede motionsløb bliver Tjele Langsø Rundt, Alhedeløbet og Hønehøjløbet

 Næste bestyrelsesmøde d. 24. feb. Kl. 18 inden hjælperaften kl. 19.