Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 4. maj 2020 kl. 1900-2025

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand og referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Claus Monberg(CM)

Caj Stroland (CS)

 

Afbud

Pernille Høgh (PH),

 

 

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 15 APR 2020

Ingen bemærkninger

 

2. Økonomi og nye medlemmer

Indestående: 185.940kr

Medlemskab af Viborg Lokalradio opsiges, da CMV ikke bruger radioen

Nye medlemmer: Thomas Meiner Jensen og Finn C. Kristensen

 

3. Løbende projekter iht bilag.

Ole Mikkelsen bliver sammen med Jørgen Kaack medlem af tøjudvalg

 

4. Kommende aktiviteter

Møde vedr. miniferie 11 MAJ

Afholdes som planlagt, hvor gennemførelse eller aflysning besluttes

Stjerneløb 12 MAJ aflyses

Seniorkaffe 12 MAJ evt. aflysning afventer regerings udmelding mht forsamling

Miniferie m. partner 2-4 JUN (skal aflyses senest 15 MAJ for at undgå betaling)
Mesterskaber i enkeltstart 9 JUN evt. aflysning afventer direktiv fra DCU/DGI på baggrund af regerings udmelding

Seniorkaffe 9 JUN evt. aflysning afventer regerings udmelding mht forsamling

Lang træningstur 13 JUN evt. aflysning afventer direktiv fra DCU/DGI på baggrund af regerings udmelding

Hærvejsløb 27 JUN (aflyst)

Sponsorløb i juni v. Sølvsten (Arne Carstens har aflyst)

Orientering af nye medlemmer inden sæsonstart aflyst

Sæsonstart bliver anderledes end normalt. Bestyrelsen overvejer at erstatte Hærvejsløbet 27 JUN med morgenkaffe, fælles cykelløb og efter løbet grillpølser på dagen

Klubstøttede motionsløb. Under forudsætning af gennemførelse vil CMV støtte følgende motionsløb:

8 AUG Tjele Langsø Rundt, tilmelding via klubmodul event senere

3 OKT Dollerup Classic 2020, tilmelding via Sportstiming med rabatkode CMVDC2020 (og CMV vil betale samlet senere)

 

5. Evt. og bordet rundt

HP deltager 5 MAJ i et videomøde med DGI for at afklare udfordringer med Coronakrisen

CMV har lovet Viborg MTB støtte med hjælpere til DM XCM (MTB Marathon) 6 SEP, men ingen har meldt sig. Henvendelse til undertegnede. Det vides p.t. ikke om løbet gennemføres.

 

6. Dato for næste møde. Mandag 15 JUN 2020, kl. 1900

 

Løbende projekter:
a. Registrering af cykelstyrt, Carsten

b. Sponsor- og tøjudvalg (Jørgen Kaack ønsker en partner)

c. Klubmodul

d. Medlemskab af DCU og/eller DGI