Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 16. oktober 2023 kl. 1900-2103

- i klubben, Bøssemagervej 3A

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Caj Stroland (CAS)

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM)

Afbud Ingen

Agenda:

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde 7 SEP 2023 Ingen bem

2. Kommende aktiviteter

27 OKT Yoga (16 tilmeldt, udsolgt)

6 NOV Klubaften m. ultracykling (14 tilmeldt)

1 DEC julefrokost fredag kl 1730, ansvarlig Freddy og FM, ingen inviteret pt

4 DEC klubaften m. status på udvikling v. DGI og gløgg, Poul G, ingen inviteret pt  (JK finde info om tilbagemelding fraTina og FM slår det op på Klubmodul)

Diverse klubaftener . tema/briefinger,  8 JAN 24 mangler info om Sunds og Silkeborg CK. Andre muligheder undersøges. 5FEB Rolsted, 4 MAR diatist. Evt også besøg hos PH Grej .

20-27 APR 24 Udlandstur til Mallorca, 32 tilmeldt

21-23 MAJ 24 Miniferie med partner, 8 tilmeldt

3. Økonomi og nye medlemmer (145 medlemmer inkl. 7 prøvemedlemmer og 20 kvinder)

4. Netværk under Viborg Idrætsråd. Hele bestyrelsen deltager i 1. møde 29 NOV 

5. Evt. og bordet rundt 

6. Dato for næste møde 5 DEC

7. Løbende projekter iht bilag.

Evt. 

Løbende projekter:

a. Klubmodul

-Ny klubdragt med billeder og priser på hjemmesiden (Harry og tøjudvalget) OK

Dårlige cykelstier i Viborg Kommune. Liste til Viborg Kommune. Opsamling på næste møde og ved seniorkaffe for alle. Aktion alle

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj) Caj genser  sagen

Reklamer på Klubmodul? V. HP udskydes til næste møde

- ny/revideret hjemmeside Conventus virker ikke for CMV. Andre mulighed undersøges v.  Ole Christansen og Simmelsgaard Solutions. CAS, CM, FM og Harry mødes for opdatering af Klubmodul.

Slette alle navne uden funktioner. Evt et billedgalleri af bestyrelse mfl. i  klublokalet. Hjælper, medlemmer, mentorer, licensrytter slettes.

Ny klubdragt på forsiden med de rigtige sponsorer

- Visitkort lægges fast i Klubben til fri afbenyttelse. Medlemmer opfordres til at videregive CMV visitkort til potentielle nye medlemmer.

- Kontor og værksted trænger til fornyelse. Ideer modtages. Værkstedchef efterlyses.

- Generalforsamling 29 JAN 24. Caj sørger for spisning.

- Udendørslys virker ikke. Nyt opsættes af FM.

c. Klubaftener med indhold

Vh Carsten