Mødeindkaldelse

Sted. Klub lokale Bøssemagervej 3A

Dato.

10.12.2018.

Kl. 19.00 – 21.30

Deltager: Formand Carsten Simmelsgaard (FM), Hans Peter Leest kasserer (HP), Caj Stroland

sekretær, (CAS), Henrik Abild materielmester (HA) Claus Monberg (CM)

Afbud: alle til stede.

Ordstyrer: FM.

O – Orientering

D – drøftelse

B – Beslutning

S - Status

REFERAT.

Dagsorden/Agenda:

1. O- D - B. Spørgsmål - godkendelse af referat fra d. 22. okt. 2018.

2. O – D – B – S. Økonomi, medlemsnyt:

Der er balance, der er pt. Ingen planer om forhøjelse af kontingent.

Bestyrelsen godkender udgiften til køkken & lydisolering af klublokalet.

Regnskab fremlægges på generalforsamlingen d. 4 februar 2019.

Henrik Abild er på valg han oplyser at han ikke ønsker genvalg.

3. Løbende projekter (FM) hjælp mig her næste gang vi mødes.

4. D. Nyt format til bestyrelsesmøder )CAS) se dette referat.

5. O – D – B. Plan for 25 års jubilæum d. 24 januar 2019.

Reception 16.30 – 19.30 velkomst hyldest af 25 års jubilar kl. 17.00

Tapas/pindemadder, kage, øl, sodavand, kaffe, te, lokale mv.

ü Velkomst, tale, udlevering af det beslutter til jubilar mv.

Ansvarlige: FM

ü Pyntning & klargøring til jubilæet i klublokalet mv.

Poul 0g HP mf.

ü Mad & drikkevare

CAS

ü Invitere gæste, borgmester mv. fra kommunen samt naboklubberne, Tv midt, radio Viborg, folkebladet.

FM

ü Idrætsråd, Sats Mette Bjerregård

HP

6. O – D. Bordet rundt

Der bør laves en politik for hvordan vi gør med vore overskud at div. Tøj lign. Det kan evt. sælges meget billigere på en klub aften før sommerferien.

Forslag til emner på en klub aften, skal man huske at lægge det op på facebooke og på hjemmesiden.

7. Næste møde den. 28 januar.

Evaluering af jubilæet & forberede af generalforsamlingen.

Referent CAS