Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 17. april 2023 kl. 1900-2130

- i klubben, Bøssemagervej 3A

NB. Mødet vil slutte senest 2200. Evt. ikke behandlede punkter vil blive udskudt til næste bestyrelsesmøde.

Deltagere

Carsten Simmelsgaard (FM), formand, referent

Hans Peter Leest (HP), kasserer

Caj Stroland (CAS)

Jørgen Kaack (JK)

Carsten Mulvad Sørensen (CM)

 

Afbud Ingen

Agenda:

 

1. Gennemgang af referat fra bestyrelsesmøde den 14 MAR 2023

  • Kaptajnsveste er bestilt, forventes i MAJ
  • Mallorca ruter er på FB
  • Henning Fryd sørger for visitkort
  • Ansvaret for navneskilt til cykel er uafklaret
  • CM sørger for skilte til træningsstart (A,B og C)

 

2 Opdatering af kalender v. kaptajner/turledere.

Kaptajner/turledere lægger turen ind på Klubmodul kalender, evt. med hjælp fra webmaster

FM oplærer CAS i Klubmodul kalender

HP oplærer JK i Klubmodul kalender

 

3. Kommende aktiviteter 

21-29 APR Mallorca

2 MAJ Struktureret træning m. socialt samvær bagefter (3. halvleg)

8 MAJ klubaften m. Garmin kort

9 MAJ Seniorkaffe

10 MAJ besøg Viborg idrætsråd FM, JK og HP

15 MAJ møde vedr. miniferie

10 JUN Sponsorløb 

14 JUN Lang træningstur

4. Økonomi og nye medlemmer (139 medlemmer inkl. 7 prøvemedlemmer)

181.000kr i banken

Husk kvittering ved udgifter, som ønskes refunderet af klubben.

5. Hvordan forholder vi os til at personer, der ikke er medlem af CMV, deltager i vores arrangementer, hvor klubber betaler eller giver økonomisk støtte af JK.

Ikke-medlemmer skal naturligvis ikke nyde godt af klubbens service, medmindre der er en særlige grund, fx prøvecykling inden evt. indmeldelse dog max 30 dage.

6.  Info udvalg afventer næste bestyrelsesmøde

7, Fordeling af CMV penne pris 16kr/stk: Gives til nye medlemmer, sponsorer, hjælpere udefra etc.

8. Evt. og bordet rundt

Klubtøj (gen) bestilles v. tøjudvalg (Ole M. og Jørgen K.) til fuld pris (fx bukser 750kr) mens nye medlemmer får pakkerne til normal klubpris (lille pakke 800kr og stor pakke1500kr). Tøjudvalget forventer at indkalde til genbestilling af klubtøj MAJ/JUN

En ekstra kaffe termokande v. HP

Bedre internet m. kode på tavlen HP

Gammelt cykeltøj, ingen konklusion

Gavekurv til afgående bestyrelsesmedlemmer v. FM

Ikke-medlemmers deltagelse i udlandstur med klubtilskud skal afkræves tilskud tilbage (300kr) v. HP

9. Dato for næste møde: 12 JUN 2023

10. Løbende projekter iht bilag.

Evt.

Løbende projekter:

a. Klubmodul

-Ny klubdragt med billeder og priser på hjemmesiden (Harry og tøjudvalget)

-GPS ruter på hjemmesiden (Harry og Caj)

c. Klubaftener med indhold

Vh   Carsten