Cykel Motion Viborg Nyhedsbrev 2/21 af 23 MAR 2021

 

1. Coronakrisen. Alle aktiviteter i klubhuset er aflyst pga. forsamlingsloft på 5  personer frem til 5 APR 2021. Her er de kommende aktiviteter (som kan ses på Klubmodul):

1.1 Hjælperaften 29 MAR,(aflyses, men tilmelding direkte til køreudvalget. Notificeres via nyhedsbrev 2/21,)

1.2 Introduktion af nye medlemmer 6 APR (afholdes udenfor, med efterfølgende cykeltur i grupper)

1.3 Sæsonstart 9-10-11 APR (afvikles uden indledende kaffe m. brød og uden efterfølgende pølser, dvs kun udenfor). Indkaldes via Klubmodul event med tilmelding i gruppe A, B eller C. Såfremt vi bliver flere end 50 adskilles grupperne fysisk. ”Sæsonstart 2” med kaffe og pølser afvikles senere hvis muligt.

1.4 Klubaften 12 APR (aflyses)

1.5 Seniorkaffe 13 APR aflyses

1.6 Lang træningstur 24 APR (fastholdes, men vi mangler en kaptajn)

1.7 Sponsorløb Rene Herman 27 APR (gennemføres såfremt vi kan finde en ansvarlig og Rene Herman accepterer, dog max 50)

1.8 Lang træningstur m. frokost af Pernille Høgh 1 MAJ, (gennemføres med tilmelding)

1.9 Generalforsamling 3 MAJ (afventer myndighedernes corona instrukser)

1.10 Seniorkaffe 13 MAJ (afventer myndighedernes corona instrukser)

1.11 17 MAJ Formøde vedr. miniferie m. ægtefæller (afventer myndighedernes corona instrukser)

1.12 Miniferie m. ægtefæller 1-3 JUN (forventes afviklet)

 

2. Generalforsamling er fastsat til 3 MAJ 2021. Såfremt forsamlingsloft forhindrer fysisk fremmøde udsættes generalforsamlingen og bestyrelse/udvalg/m.m. fortsætter.

 

2.a Bestyrelse på valg er:

Hans Peter Leest (HP), kasserer, villig til genvalg

Claus Monberg(CM) villig til genvalg

Pernille Høgh (PH), villig til genvalg

 

2.b  Valg af suppleanter.

Nuværende er:

Jørgen Kaack

Jesper Baunsgaard

 

2.c Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant

Nuværende revisorer:

Leif Aasten

Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen

Revisorsuppleant: Børge Hansen

2.d Hærvejsløb: Jann Ribergaard, Carsten Simmelsgaard,

2.e Kaptajn:  Caj Stroland

2.f Webmaster/hjemmeside: Carsten Simmelsgaard, Harry Sørensen

2.g Køre: Carsten Simmelsgaard,

2.h MTB: Martin Kristensen er afgået, kandidater efterlyses

2.i Tur (ulige år til eksotiske steder): Knud-Erik Bornhardt, Harry Sørensen

2.j Tur (lige år til Gardasøen eller Mallorca):  Caj Stroland

2.k Tøj: Jørgen Kaack og Ole Mikkelsen

2.l Sponsor: Jørgen Kack

2.m Inspektør: Poul Glintborg

2.n Billedredaktør: Harry Sørensen

Da CMV ikke har fået meldinger fra ovenstående forventer klubben at alle er villige til genvalg.

 

 

3. Træning under corona-nedlukning

3.1 Med et udendørs forsamlingsloft på 50 er der ike noget problem med at cykle i grupper. Dog må vi max være 12 pr. gruppe pga cykelsikkerhed

3.2 Indendørs aktiviteter er i praksis udelukket indtil videre pga forsamlingsloft på 5.

 

4. Køreudvalget  har lavet planen for 2021, som er godkendt af bestyrelsen. Alle aktiviteter er lagt på hjemmesiden og vi mangler blot nogle hjælpere. Meld jer til som ansvarlig eller hjælper til undertegnede, se bilag 1. Klubmodul opdateres løbende

 

5. Cykelsikkerhed

”CMV har for mange styrt” er min påstand og jeg har selv haft et par stykker for mange. Det forbliver en påstand, da vi kun hører om styrtene rygtevis. For at reducere antal styrt må vi starte med at registrere dem. I bilag 2 er en skabelon, som de uheldige bedes udfylde og sende til mig. Målet er at reducere antal styrt baseret på fakta. Der bliver ikke offentliggjort navne. Jeg har prøvet at få DCU til at iværksætte dette (på et møde hvor vi mindedes en død motionist på Mallorca), men DCU sagde at de allerede gør det (dog kun for licensløb).

I den flyvende verden har man længe haft et FLYSIK system efter mange tåbelig uheld i flyvningen barndom. Dette system har sundhedsvæsenet adopteret. Det gælder for begge systemer at fejl kan være fatale. Det gælder også for cykling.

 

 

3. CMV har nu 163 medlemmer (heraf 15 kvinder)

2 nye medlem ift. sidste nyhedsbrev.

Oprettet

Fornavn

Efternavn

 Alder

26.02.2021

Annette

Bisgaard

50   

21.03.2021   

Michael      

Rykov

38

 

(bem. Michael er prøvemedlem ifm Hærvejsløbet 26 JUN)

 

 

Vh

 

Carsten Simmelsgaard

Formand for CMV, køreudvalget og webmaster

 

Bilag 1: Aktivitetsplan for 2021

aktivitet

dato

Afgang/indskriv.

 

Ansvarlig

2

3

4

Lang træningstur

24-04-2021

Klubben

1

 

 

 

 

Sponsorløb

27-04-2021

Rene Herman, Hermanshøj 29

3

 

 

 

 

Lang træningstur

01-05-2021

Klubben

1

Pernille Høgh

 

 

 

Sponsorløb

18-05-2021

Unik Funkis, Livøvej 10

3

 

 

 

 

Stjerneløb

11-05-2021

Finderup

6

 

 

 

 

mesterskaber i enkeltstart

08-06-2021

Romlund

2

Poul Glintborg

Flemming Glintborg

 

 

Lang træningstur

12-06-2021

Klubben

1

 

 

 

 

Sponsorløb

19-06-2021

Sølvsten

3

 

 

 

 

mesterskaber i linjeløb

10-08-2021

Løvel

3

 

 

 

 

Lang træningstur

14-08-2021

Klubben

1

Carsten S.

 

 

 

Sponsorløb

17-08-2021

Viborg Autoservice, Tagtækkervej 3

3

 

 

 

 

Lang træningstur

04-09-2021

Klubben

1

 

 

 

 

Sponsorløb

07-09-2021

Handelsbanken, Nytorv 2

3

 

 

 

 

Friløbsmesterskaber

18-09-2021

Kilometerbakken

2

 

 

 

 

 

 

Ekstra hjælpere

 

 

 

 

 

Hærvejsløb

26-06-2021

Hjælpere

29

Jann Ribergaard

Carsten S.

Harry og kone

Hening og Britta

 

Bilag 2: Registrereing af cykelstyrt

                

Nærværende dokument har til formål at samle oplysninger CMV medlemmers styrt, så vi med baggrund i den viden, i fremtiden kan køre mere sikkert

Dato:       

Kaptajn: 

Evt andre tilstædeværende:

Medlem: navn/ køn/ alder        

Status: Erfaring på racercykel/MTB (antal år) 

Enkelt medlem impliceret:

Flere medlemmer impliceret:

Sted for uheldet: By / vej, eks. 2km nord for Stoholm

Vejr/lysforhold: kun hvis der indflydelse på styrt eks regn, skumring

Vej type: Cykelsti, bredvej m midtstriber, smal vej, ifbm rundkørsel

Forhold: sving, kurve, kryds, overgang mellem nogle af de andre vejtyper eks overgang mellem vej og cykelsti

Beskrivelse af hændelse:

Konsekvenser af styrt:

Status efter:

Årsag

Kategori:

A: død

B: invalid, varig skade, men

C: hospitalsindlagt eller skadestue

D: behandlet af læge

E: skade på krop eller cykel

F: ingen skade