Klubmodul henter siden
CMV generalforsamling og spisning 1830
Tilmeldingsfrist er overskredet

CMV inviterer medlemmerne til spisning i klubben mandag 29 JAN 2024 kl. 1830 (husk tilmelding senest 22 JAN, hvis du vil spise med) og generalforsamling (Iht CMV vedtægter § 4 (14 dage inden)) 29 JAN 2024 kl. 1930 i klubhuset Bøssemagervej 3A
Dagsorden
1. Valg af dirigent.(bestyrelsens kandidat er Jann Ribergaard)
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren.
4. Behandling af indkomne forslag (til bestyrelsen senest 21 JAN, 8 dage før)
4.1 pt ingen forslag
5. Valg af bestyrelse.
På valg:
Carsten Simmelsgaard, formand, villig til genvalg
Caj Stroland, ikke villig til genvalg
Nyt bestyrelsesmedlem til afløsning af HP (som sekretær for 1 år)

Ikke på valg er:
Jørgen Kaack
Carsten Muldvad

NB! Hans Peter Leest (HP), kasserer, udskiftes med Carsten Mulvad Sørensen som ny kasserer uden for tur

6. Valg af suppleanter.
Nuværende er:
Ole Mikkelsen
ny
7. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
Nuværende revisorer:
Leif Aasten
Revisor assistent: Freddy Brion Nielsen
Revisorsuppleant: Børge Hansen
8. Eventuelt.
8.1 Bemanding af klubbens udvalg m.m.  (undertegnede vil gerne have tilkendegivelse vedr. ansvarlig (herunder kaptajner) og beskrivelse af opgaven)

NavnBeskrivelse af opgavenAnsvarlig
1. BestyrelsensBestyrelsens primære opgave er den daglige drift af klubben.Carsten Simmelsgaard

Dette indbefatter klubbens økonomi, sponsorer, klubfest, lokaler, hjemmeside, aktivitetskalender, medlemskartotek, pressekontakt, sponsorløb samt kontakten til Dansk Cykel Union.Jørgen Kaack


Carsten M. Sørensen


??


??
2. Bestyrelse sup.
·         Ole M.
3. Revisor Leif Aasten, Freddy
4. Revisor sup.
 Børge Hansen
5. Inspektør
·         Poul Glintborg
6. Kaptajnsudvalgeter ansvarlig for måden klubbens træning afvikles på.Caj Stroland

Herunder:Ole K. Christiansen 

 KaptajnsordningenJørgen Kaack

 Alternative træning

 Retningslinjer og kørestil

 Nødvendig uddannelse af kaptajner

 Træningsweekend (dato og afvikling)

 Introduktion af nye medlemmer (mentorordning)
7. Træningskalender Planlægge kaptajner tirsdage og lørdage. En del af hjælpeaften forår og sommer·         Jørgen Kaack
8. Lang træningsturArrangere lange træningsture·         Jørgen Kaack


·         HP


·         Ejgil Bech
9. Sponsor Skaffe sponsorer og koordinere med tøj udvalget

Næste 3 års periode for sponsorer·         Jørgen Kaack

               1 JAN 2023 – 31 DEC 2025·         John Højgaard

               1 JAN 2026 – 31 DEC 2028
10. Tøj er ansvarlig for samarbejdet med klubbens tøjleverandør og sikre fremstillingen af nyt klubtøj inkl. design og materialevalg.·         Jørgen Kaack

Samarbejde med klubbens tøjleverandør og sikre fremstillingen af nyt klubtøj inkl. design og materialevalg.·         Ole Mikkelsen

Næste sæt klubtøj klar 1 JAN 2026
11. MTB/graveler ansvarlige for måden klubbens vintertræning på MTB og gravel afvikles på. Mest gravel. Gerne niveau delt holdGert Vorre

Retningslinjer og kørestil for MTB/gravel

Træningsformer
12. Turudvalg Aer ansvarlig for at planlægge og afvikle en årlig udlandstur for klubbens medlemmer i foråret.·         Caj Stroland

Primært til Gardasøen/Mallorca .·         Ole Christiansen

udmeldes på CMV hjemmeside senest AUG året inden·         Hans Peter Leest

 Primært til Gardasøen/Mallorca og sekundært til mere eksotiske mål.·         Ole Mikkelsen
13. Turudvalg BPlanlægge og afvikle en årlig udlandstur for klubbens medlemmer i foråret (april/maj). 

Primært til eksotiske mål sekundært tilGardasøen/Mallorca ·         Knud-Erik Bornhardt

Turen udmeldes på CMV hjemmeside senest AUG året forinden. ·         Harry Sørensen
14. Hærvejsløbudvalg er ansvarlig for koordination med DGI vedr. afvikling af hærvejsløbet Jann Ribergaard


Carsten Simmelsgaard
15. Køreudvalgetopgave at planlægge og afvikle stjerneløb og klubmesterskaber i enkeltstart, landevej, friløbsmesterskabet og sponsorløb. Carsten Simmelsgaard
16. HjemmesideKoordinere design, funktioner etc. med Klubmodul·         Carsten Simmelsgaard

Webmaster·         Harry Sørensen
17. Billedredaktør
·         Harry Sørensen

Forsyne Klubmodul med billeder af CMV aktiviteter

Indhente billeder fra andre

Selv tage billeder

Løbende redigere billeder og mapper i Klubmodul
18. SikkerhedRegistrere styrt·         Poul Glintborg

Statistik på uheld med tendenser

Forslag til forbedring af cykelsikkerhed

Orientere nye medlemmer om sikkerhed i koordination med kaptajnsudvalget
19. Facebook Styre klubbens FB og sponsorløb FB·         Harry Sørensen

Godkende nye medlemmer

Lægge sponsor løb på ”åbne sponsorløb Viborg”
20. Klubaften Sørge for indhold til klubaftener primært første mandag i OKT, NOV, DEC JAN FEB MAR·         Jørgen Kaack


·         HP


·         Caj S.
21. 3. halvleg Arrangere social sammenkomst efter cykling  1. torsdag i mdr.·         Henning S. 


·         Gitte A.
22. Grill Arrangere grill lørdage efter cykling·         Poul Glintborg


·         Per Møller


·         Henning S.
23. KaptajnerLars Johannesen·         Caj Stroland

Jesper Poulsen·         Carsten Simmelsgaard

Annie Schulz·         Ejgil Bech Madsen

Anders Schulz·         GertVorre

Bjarne Drogensen·         Gitte Andersen


·         Hans Peter Leest


·         Per Møller


·         John Højgaard


·         Jørgen Kaack


·         Niels Stisen Varnum


·         Ole Mikkelsen


·         Ole Christiansen


·         Preben Andersen


·         Preben Poulsen


·         Per Vagnby

 Vh

Carsten

Formand 

Tilmeldte
28 /50
Tilmeldingsfrist
29.01.2024
Tidspunkt
29.01.2024 kl. 18.30 - 29.01.2024 kl. 21.00
Sted
Klubben
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'